Show simple item record

dc.contributor.authorKarahan, Mehmet
dc.date.accessioned2020-06-04T10:53:47Z
dc.date.available2020-06-04T10:53:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKarahan, M. (2013). Yükseköğretim kurumları kalite yeterliliklerinin öğrenci memnuniyeti ve sürdürülebilirlik açısından incelenmesi : İnönü Üniversitesi Malatya MYO uygulaması. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3), 1-9.tr_TR
dc.identifier.issn1309-4602
dc.identifier.issn2587-0106
dc.identifier.urihttp://static.dergipark.org.tr/article-download/585d/d863/fa80/imp-JA82JC64FP-0.pdf?
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5554
dc.description.abstractYükseköğretimde kalite güvence sistemi, yükseköğretim hizmetinden faydalanan tüm tarafların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kaliteli hizmetler sunan ve onlara güveni veren denetleme, değerleme ve gözden geçirme faaliyetlerinin tümüdür. Temel amacı bilgiyi araştırmak, aktarmak ve yenilemek olan üniversitelerin bilgi ve bilim hizmeti üretimi sürecinde kalite yönetim felsefesinden yararlanması, nitelikli ve kaliteli bireylerin yetiştirilmesi açısından çok önemli bir konu olmuştur. Bu noktadan hareketle yükseköğretim kurumlarının kalite yeterliliklerinin tespiti ve geliştirilmesi çalışmaları kurum işleyişine ve kaliteli hizmetlerin sürekliliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda işgücü piyasasına nitelikli mesleki personel yetiştirmeyi amaçlayan meslek yüksekokullarında kalite kültürünün gelişmesi; eğitim-öğretim hizmetinin dış paydaşlarından olan işveren ve nihayetinde toplumun algılarının olumlu yönde değişmesi için etkili bir araç olmaktadır. Çalışmada, yükseköğrenim kurumundaki kalite yeterliklerini belirlemek üzere öğrenci memnuniyet düzeyini ölçen bir ölçek ilgili yazın incelenerek hazırlanmıştır. Çalışmanın uygulaması 2011 yılı güz yarıyılında İnönü Üniversitesi Malatya MYO’ da yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak hazırlanan anketin güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapıldıktan sonra, elde edilen veriler üzerinde korelasyon ilişki analizi gibi istatistiki analizler yapılarak, sonuçların yorumlamaları ve ilgili yükseköğretim kurumları için çözüm önerileri geliştirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractQuality assurance system in higher education is all the activities needed in higher education facilities at the minimum level for all parties and their confidence in providing quality services that meet the level of monitoring, evaluation and review. The main objective is to investigate the information, knowledge and science services to transfer and renew the process of production of universities that benefit from quality management philosophy, which is a very important issue in terms of skilled and qualified individuals have been trained. From this point of view, the quality, competency identification and development of institutions of higher education institutions provide significant improvements in the continuity of the functioning and quality of services. In this sense, the development of qualified professional staff aiming to educate the labor market vocational high quality culture in, external stakeholders of the educational service to the community perception of the employer and, ultimately, is an effective tool for positive change. In this study, in order to determine the quality type on a scale institution of higher education qualifications that measures the level of student satisfaction by examining has been prepared. In the present study, application is of the fall semester of 2011, Inonu University, Malatya Vocational School was also used. Reliability and validity study was prepared as a means of collecting data after the survey, statistical analyzes such as correlation analysis on the data obtained by the correlation, interpretation of results and related solutions have been developed for higher education institutions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYükseköğrenimde kalitetr_TR
dc.subjectKalite güvence sistemitr_TR
dc.subjectÖğrenci memnuniyetitr_TR
dc.subjectSürdürülebilirliktr_TR
dc.subjectQuality in higher educationtr_TR
dc.subjectQuality assurance systemtr_TR
dc.subjectStudent satisfactiontr_TR
dc.subjectSustainabilitytr_TR
dc.titleYükseköğretim kurumları kalite yeterliliklerinin öğrenci memnuniyeti ve sürdürülebilirlik açısından incelenmesi : İnönü Üniversitesi Malatya MYO uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of quality efficiency of institutions of higher education in terms of student satisfaction and of sustainabilitytr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage9tr_TR
dc.relation.journalDicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID130587tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-0402-0020tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record