Show simple item record

dc.contributor.authorGökalp, Deniz
dc.contributor.authorKılınç, İlhan
dc.contributor.authorAkın, Davut
dc.date.accessioned2020-05-20T13:48:34Z
dc.date.available2020-05-20T13:48:34Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationGökalp, D., Kılınç, İ. ve Akın, D. (2007). Tip 2 diyabetik hastalarda hepatosteatoz görülme sıklığı. Dicle Tıp Dergisi, 34(3), 199-202.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/56/Dicle%20Med%20J-02629.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5513
dc.description.abstractHepatosteatoz diyabetli hastalar arasında sık olarak görülmektedir. Bu çalışmada Tip 2 diyabetik hastalarda ultrasonografiyle hepatosteatoz saptanma sıklığı ve buna etki eden metabolik faktörler araştırıldı. Yaşları 30-72 arasında olan 58 tip 2 diyabetes mellituslu hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm olgularda radyoloji uzmanı tarafından ultrasonografi cihazı ile hepatosteatoz bakımından inceleme yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 52,8 ± 11, diyabet tanı süreleri ortalaması 8,7 ± 5,7 yıl olarak tespit edildi. Hastaların % 60’ında (35 hasta) hepatosteatoz tespit edildi. Kadınlarda hepatosteatoz oranı %59 erkeklerde ise oran % 65 olarak hesaplandı. Hepatosteatoz olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında diyabet süresi, hasta yaşı, trigliserid ve total kolesterol ortalamalarının hepatosteatozu olan hasta grubunda daha yüksek olduğu saptandı. Ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hepatosteatoz tip 2 DM’li hastalarda sık rastlanan bir hastalıktır. Diyabetik hastalarda hepatosteatoz açısından dikkatli olunmalıdır.tr_TR
dc.description.abstractHepatosteatosis is common in patients with diabetes. Herein, we investigated the frequency of hepatosteatosis detected on sonography and role of associated metabolic factors. Fifty-eight patients with diabetes mellitus aged between 30 and 72 years were included. A sonographic examination was performed by same operator to diagnose hepatosteatosis. Means of age and duration of diabetes were 52.8 ± 11 and 8.7 ± 5.7 years, respectively. Hepatosteatosis was detected in 60% (35 patients). The rate was 59% in females and 65% in males. Although means of patient’s age, duration of diabetes, serum trigycerides, and cholesterol were higher in patiens with hepatosteatosis than remaining, this difference was not statistically significant. Hepatosteatosis is frequent in patients with diabetes. It must be kept in mind in diabetic patients.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectDiyabetes mellitustr_TR
dc.subjectHepatosteatoztr_TR
dc.subjectUltrasonografitr_TR
dc.subjectDiabetes mellitustr_TR
dc.subjectHepatosteatosistr_TR
dc.subjectUltrasonographytr_TR
dc.titleTip 2 diyabetik hastalarda hepatosteatoz görülme sıklığıtr_TR
dc.title.alternativeThe Prevalence of hepatosteatosis in patients with diabetestr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume34tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage199tr_TR
dc.identifier.endpage202tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim DalItr_TR
dc.contributor.authorID180752tr_TR
dc.contributor.authorID257212tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-9567-7940tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess