Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Özgür
dc.contributor.authorYılmaz, H.Gülşen
dc.contributor.authorTaçyıldız, İbrahim
dc.contributor.authorBaç, Bilsel
dc.contributor.authorÇevik, Sedat
dc.date.accessioned2020-05-20T13:46:17Z
dc.date.available2020-05-20T13:46:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationKorkmaz, Ö., Yılmaz, H.G., Taçyıldız, İ., Baç, B. ve Çevik, S. (2007). Erişkinlerde görülen invajinasyon olgularının değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 34(3), 182-186.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/56/Dicle%20Med%20J-02625.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5510
dc.description.abstractBu çalışma ile 1998–2005 yılları arasında klniğimizde invajinasyon nedeniyle takip ve tedavisi yapılan, dördü kadın, sekizi erkek toplam 12 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Ortalama yaş: 24,7 (±5.47) olup, şikâyetlerin başlangıç süresi ortalama 15,6 gün (±12.12)’dü. Hastaların tümünde karın ağrısı, altı hastada gaz-gaita çıkaramama şikâyeti mevcuttu. Fizik muayenede on hastada peritoneal irritasyon bulguları, iki hastada palpabl kitle ve bir hastada ise rektal tuşe ile nekrotikhemorajik dışkı saptanmıştır. Dokuz hastada benign, iki hastada malign nedenlere bağlı invajinasyon tespit edilirken, bir hasta idiopatik invajinasyon olarak değerlendirildi. Onbir hastada ileo-ileal ve ileo-jejunal, bir hastada ise ileokolik invajinasyon mevcuttu. Sekiz hastaya rezeksiyonanastomoz, iki hastaya deinvaginasyon, iki hastaya ise rezeksiyon ve sonrası çifte namlulu enterostomi uygulandı. Erişkinde invajinasyon; çocuk yaş grubuna göre daha az görülmesine karşın, geniş bir etiyolojik yelpazesi ve değişken klinik tablosu olduğundan, özellikle akut karın tablosuyla karşılaşan her hekim ayırıcı tanıda invajinasyon tanısını da göz önünde bulundurmalı ve ameliyatta seçilmiş olgular dışında invajinasyona uğramış barsak ansı en-blok çıkarılmalıdır.tr_TR
dc.description.abstractThe records of twelve patients who had been treated with the diagnosis of invagination in our department between 1998 and 2005 were reviewed. There were four women and eight men with a mean age of 24,7±5.47 years. The mean duration between the symptom onset and admittance was 15,6 ±12.12 days. All patients had abdominal pain. Six patients complained from complete absence of flatus and stool. On physical examination there were signs of peritoneal irritation in ten patients and abdominal mass in two patients. One of the patients had necrotic and hemorrhagic stool on digital rectal examination. Invagination was due to benign causes in nine patients, malign causes in two patients and idiopathic in 1 patient. There were enteroenteral invagination in 11 of the patients and ileocolic invagination in 1 of them. Resection and anastomosis was performed in eight patients, deinvagination in two patients, and resection and double barrel enterostomy in two patients. Although it is encountered rarely in adults, physicians should be aware of invagination and consider it in each cases of acute abdomen because of its wide spectrum of clinical settings. The invaginated segment should be resected completely.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectErişkinlerde İnvajinasyontr_TR
dc.subjectEtiyolojitr_TR
dc.subjectTanı yöntemleritr_TR
dc.subjectIntussusception in adultstr_TR
dc.subjectEtiologytr_TR
dc.subjectDiagnostic methodstr_TR
dc.titleErişkinlerde görülen invajinasyon olgularının değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeA Review of adult cases with intussusceptiontr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume34tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage182tr_TR
dc.identifier.endpage186tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess