Show simple item record

dc.contributor.authorBaran, Özlem Pamukçu
dc.contributor.authorNergiz, Yusuf
dc.contributor.authorBahçeci, Selen
dc.date.accessioned2020-05-20T13:45:34Z
dc.date.available2020-05-20T13:45:34Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationBaran, Ö.P., Nergiz, Y. ve Bahçeci, S. (2007). Göbek kordonu kan ve stromal kökenli hücrelerin sinir hücrelerine farklılaşması. Dicle Tıp Dergisi, 34(3), 233-238.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/56/Dicle%20Med%20J-02635.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5509
dc.description.abstractKök hücrelerin en temel özellikleri sürekli kendilerini yenilemeleriyle beraber birçok hücre ve doku tiplerine diferansiye olma kapasiteleridir. Göbek kordonu kanı insan hemapoetik kök hücre transplantasyonu için kemik iliğine alternatif kaynaktır. Wharton jelinin kolayca elde edilebilir ve in vitro büyütülebilir, kültüre edilebilir olması nöral hücrelere farklılaşması için indüklenebilir olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmalarda önceki tahminlerin aksine kan kök hücrelerinin sadece kan hücrelerine değil çevreden aldıkları sinyaller üzerine gelişerek sinir hücresi, kas hücresi gibi değişik beden hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahip oldukları anlaşılmıştır. Kordon kanından elde edilen nöral hücreler büyük oranda kendiliğinden oligodentrositlere diferansiye olurlar. Embriyonik kök hücreler retinoik asit veya bazik fibroblast büyüme faktörü tedavisiyle nöronlara ve glia hücrelerine diferansiye olmaya indüklenebilir. Motor Nöron Hastalığı, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklar ile omurilik zedelenmeleri ve felçler kordon kanı kök hücreleri nakli ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe most basic properties of stem cells are the capacities to self-renew indefinitely and to differentiate into multiple cell or tissue types. Umbilical cord blood has been utilized for human hematopoietic stem cell transplantation as an alternative source to bone marrow.The experiments show that Wharton’sjelly cells are easily attainable and can be expanded in vitro, maintained in culture, and induced to differentiate into neural cells. Almost recent studies it has been discovered that the cord blood-derived cells can differantiate not only to blood cells but also to various somatic cells like neuron or muscle cell with the signals taken from the envoirenment. Interestingly, neural cells obtained from umbilical cord blood show a relatively high spontaneous differentiation into oligodendrocytes, Embryonic stem cells proliferate indefinitely and can differentiate spontaneously into all tissue types.It has been shown that embryonic stem cells can be induced to differentiate into neurons and glia by treatment with retinoic acid or basic fibroblast growth factor. It has been studied that the diseases as Motor Neuron Disease, Parkinson, Alzheimer and degeneration of medulla spinalis and also paralysises could be treated with transplantation of cord blood-dericed stem cells.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectGöbek kordonu kanıtr_TR
dc.subjectWharton peltesitr_TR
dc.subjectNöronal farklılaşmatr_TR
dc.subjectKök hücretr_TR
dc.subjectUmblical cord bloodtr_TR
dc.subjectWharton gellytr_TR
dc.subjectNeuronal differentiationtr_TR
dc.subjectStem celltr_TR
dc.titleGöbek kordonu kan ve stromal kökenli hücrelerin sinir hücrelerine farklılaşmasıtr_TR
dc.title.alternativeDifferentiation of human cord blood and stromal derived stem cells into neuron cellstr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume34tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage233tr_TR
dc.identifier.endpage238tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID35384tr_TR
dc.contributor.authorID159111tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-9988-9385tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-8820-104Xtr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess