Show simple item record

dc.contributor.authorOktay, Mehmet Faruk
dc.contributor.authorYıldırım, Müzeyyen
dc.date.accessioned2020-05-20T13:42:41Z
dc.date.available2020-05-20T13:42:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationOktay, M.F. ve Yıldırım, M. (2007). İki olgu nedeniyle mukormikozis. Dicle Tıp Dergisi, 34(3), 211-215.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/56/Dicle%20Med%20J-02631.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5505
dc.description.abstractMukormikozis nadir görülen, invaziv ve fulminan seyirli saprofitik bir fungal enfeksiyondur. Bazı tipik klinik bulguları vardır ve genellikle diyabetli immun sistem bozukluğu olan veya immunosupresif tedavi alan hastalarda enfeksiyona yol açmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde takip edilen iki mukormikoz olgusunu sunduk. İlk olgu, 2 yaşında diyabetik ketoasidozlu kız çocuğuydu. Her iki nazal vestibül, nazal septum ve bunlara komşu nazal dorsumda nekroz ve hiperemi mevcuttu. İkinci olgu ise diyabetik ketoasidozu bulunan 17 yaşında bayan hasta idi. Auriküla ve dış kulak yolunda nekroz, aynı tarafta komplet fasiyal sinir paralizi mevcuttu. Her iki hastada histopatolojik ve mikrobiyolojik değerlendirme için doku örneği alındıktan sonra sistemik Amfoterisin B tedavisi başlandı. İkinci hastada nekrotik dokular debride edildi. İlk hasta tedavinin başlangıcından iki gün sonra, ikinci hasta ise tedaviden sonraki yedinci gün kaybedildi. Nadir görülen bu saprofitik enfeksiyonların bakteriyolojik ve histolojik özellikleri ile birlikte tedavi alternatifleri tartışıldı.tr_TR
dc.description.abstractMucormycosis is a rare, saprophytic, invasive and fulminant fungal disease. It is infective to patients with underlying immunocompromised conditions. We presented two cases of mucormycosis, one of which occured in the nose and the other on the auricle. A two-year-old female patient with diabetic ketoacidosis revealed necrosis and surrounding hyperemia in the nasal vestibule, nasal septum and dorsum of nose. A 17-year-old female diabetic patient had been suffering from black-colored lesion on the auricle. Physical examination presented necrosis on the auricle. Facial paralysis occured in the patient with auricular mucormycosis. Systemic amphotericin B was empirically administered after the sample was obtained for microbiologic and histopathologic examination in both patients. Necrotic tissues was also debrided in the second patient. The first patient died on the second day of treatment, and the second patient on the seventh day. We discussed the bacteriologic characteristics, histological peculiarities, and alternative treatments.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectMukormikoztr_TR
dc.subjectBuruntr_TR
dc.subjectAurikülatr_TR
dc.subjectMucormycosistr_TR
dc.subjectNosetr_TR
dc.subjectAuricletr_TR
dc.titleİki olgu nedeniyle mukormikozistr_TR
dc.title.alternativeMucormycosis: 2 Case reporttr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume34tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage211tr_TR
dc.identifier.endpage215tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID229378tr_TR
dc.contributor.authorID165441tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-5708-4813tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-7537-1733tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess