Show simple item record

dc.contributor.authorİpek, Fikret
dc.contributor.authorGül, Kadri
dc.date.accessioned2020-05-20T13:42:13Z
dc.date.available2020-05-20T13:42:13Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationİpek, F. ve Gül, K. (2007). Kronik periodontitisin klasik mekanik tedavisine ek olarak sistemik metronidazol uygulanımının klinik ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 34(3), 203-210.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/56/Dicle%20Med%20J-02630.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5504
dc.description.abstractBu çalışmamızda, kronik periodontitisin tedavisinde diş taşı temizleme, kök yüzeyi düzleştirme ve küretaj işlemlerinin, sistemik metronidazol ile desteklenmesinin klinik ve mikrobiyolojik olarak etkinliği araştırılmıştır. Çalışmamıza yaşları 35 ile 65 arasında değişen ve yaş ortalaması 46.3 olan, 20'si kadın 19'u erkek olan toplam 39 hasta katıldı. Hastalar metronidazol grubu ile kontrol gruplarından birine yerleştirildi. Tüm hastalara diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirme ve subgingivalküretaj işlemleri uygulandı. Bu uygulama, bir grupta, 10 gün süreyle günde 1 gr metronidazol ile desteklenirken, kontrol gurubu bireylerine antibakteriyel tedavi uygulanmadı. Araştırmamıza katılan hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası periodontal durumları plak indeksi, gingival indeks dişeti kanama zamanı indeksi uygulanarak ve mikrobiyolojik inceleme yapılarak, istatistiksel olarak t-testi ve ki-kare önemlilik testleri kullanılarak değerlendirildi. Çalışmamızdaki bulgularımızın değerlendirilmesi sonucunda tüm indeks, ölçüm ve mikrobiyolojik incelemelerde her 2 grup ta’da beklenen iyileşme gözlenirken, metronidazol grubu değerlerinin, kontrol grubu değerlerine oranla istatistiksel olarak bir üstünlük sağladığı görüldü.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the clinic and microbiologic effects of the systemic metronidazol administration as an adjunct to scaling, root planining and curetage, on patients with chronic periodontitis were investigated. A total of 39 adult patients (20 women and 19 men, their age ranging between 35 to 65 with an average of 46.3) with adult periodontitis were included in this study.The patients were divided into the metronidazol and control groups. The scaling, root planining and curetage treatments were applied to all subjects. The application was combined with the use of 1 gr metronidazol a day for 10 days. where as antibacterial treatment was not applied to the controls. The periodontal status of patients included in the study before and after therapy was evaluated, using the indices, measurements and methods such as plaque index. gingival index. gingival bleeding time index, pocket depth measurement and microbiological investigations.The evaluation of findings in this study shows a marked improvement in two groups for all indices and measurements. while the values of metronidazol groups were statistically significant when compared to the controls.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.titleKronik periodontitisin klasik mekanik tedavisine ek olarak sistemik metronidazol uygulanımının klinik ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of clinic and microbiologic effects of systemic metronidazol applicatıon as adjunct to classic mechanic treatment of chronic periodontitistr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume34tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage203tr_TR
dc.identifier.endpage210tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID155701tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-5225-5115tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-0636-7087tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess