Show simple item record

dc.contributor.authorKelle, Ilker
dc.date.accessioned2020-05-18T12:48:53Z
dc.date.available2020-05-18T12:48:53Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationKelle, İ. (2007). Antikolinesteraz ilaçların sıçan ileum düz kasında betanekol İle uyarılan kasılma yanıtlarına etkisi. Dicle Tıp Dergisi, 34(3), 155-163.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/56/Dicle%20Med%20J-02621.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5500
dc.description.abstractGünümüzde halen tedavi amaçlı olarak intestinal sistem ve mesane düz kaslarının atonisinde, glokomda, myastenia graviste ve kompetitif nöromuskuler kas gevşeticilerin etkilerinin sonlandırılmasında kullanılan antikolinesterazlar, bu gibi kolinerjik aktivitenin azaldığı durumlarda reseptörler üzerine selektif etkiler oluşturmaktan ziyade ACh konsantrasyonunu arttırarak dolaylı etkileriyle nonselektif olarak hem muskarinik hem de nikotinik etkiler oluştururlar. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda antikolinesteraz ilaçların doğrudan antimuskarinik etkiler de oluşturabileceği bildirilmiştir. Biz de çalışmamızda bu amaçla, her bir Wistar albino sıçandan hazırlanan ileum düz kas preparatlarında muskarinik agonistik etkili betanekol ile oluşturulan kasılma yanıtları üzerine neostigmin, edrofonyum ve piridostigminin doza bağımlı etkilerini inceledik. Antikolinesterazların hiçbirisi ilk üç derişimlerinde betanekol kasılma yanıtlarında bir güçlenmeye yol açmadı (p > 0,05; eşleştirilmiş Student’s t test). Fakat 1000µM’lık en yüksek derişimlerinde, neostigmin, edrofonyum ve piridostigmin, ileum düz kas preparatlarında betanekol ile uyarılan düz kas kasılmalarını zayıflattı (p ≤ 0,05; paired samples t test). Sonuçlar antikolinesterazların sıçan ileum preparatlarındaki kolinerjik kasılma yanıtları üzerinde dual etkili olmadıklarını düşündürmektedir. Antikolinesterazlar yüksek dozlarında, ileum düz kas kasılmaları üzerinde antimuskarinik etkilere yol açabilirler.tr_TR
dc.description.abstractAt present, anticholinesterase drugs are valuable as therapeutic agents when cholinergic activity decreased in cases such as glokom, myastenia gravis and postoperative period which induces atony in bladder and intestinal smooth muscles. In these conditions anticholinesterases are expected to increase the levels of acetylcholine by inhibiting the enzyme acetylcholinesterase, thus they can exhibit both muscarinic and nicotinic effects indirectly rather than constituting a direct effect on muscarinic receptors. But recently, it has been shown that anticholinesterase drugs may exhibit a dose-dependent antimuscarinic effect by interacting with muscarinic receptors directly. According to these results, we investigated the dose-dependent effects of anticholinesterases on bethanechol-induced contractile responses at ileum smooth muscle preparations. Our results show that none of the three anticholinesterases did cause any potentialization on contractile responses for bethanechol at their first three concentrations (p > 0,05; paired samples t test). But at their highest concentration such as 1000 µM, neostigmine, edrophonium and piridostigmine attenuated the bethanechol induced contractile responses (p≤ 0,05; paired samples t test). These results suggest that anticholinesterases do not have dual effects on bethanechol induced contractile responses in rat ileum smooth muscle preparations. Larger doses of anticholinesterases may evoke antimuscarinic effects on ileum smooth muscle contractions.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectAntikolinesterazlartr_TR
dc.subjectİleum düz kasıtr_TR
dc.subjectDüz kas kasılmasıtr_TR
dc.subjectBetanekoltr_TR
dc.subjectAntimuskarinik etkilertr_TR
dc.subjectAnticholinesterasestr_TR
dc.subjectIleum smooth muscletr_TR
dc.subjectSmooth muscle contractionstr_TR
dc.subjectBethanecholtr_TR
dc.subjectAntimuscarinic effectstr_TR
dc.titleAntikolinesteraz ilaçların sıçan ileum düz kasında betanekol İle uyarılan kasılma yanıtlarına etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Effects of anticholinesterase drugs on bethanechol-induced contractile responses in rat ileum smooth muscletr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume34tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage155tr_TR
dc.identifier.endpage163tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID155103tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-3232-7019tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess