Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkesen, Mustafa
dc.contributor.authorTaş, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2020-05-18T12:47:27Z
dc.date.available2020-05-18T12:47:27Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationTaşkesen, M. ve Taş, M.A. (2007). Çocuklarda merkezi sinir sistemi enfeksiyonları. Dicle Tıp Dergisi, 34(2), 123-126.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/55/Dicle%20Med%20J-02613.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5498
dc.description.abstractMerkezi sinir sistemi enfeksiyonları çocuklarda morbidite ve mortaliteye yol açması nedeni ile önemini korumaktadır. Bu çalışmada Ocak 2006 ile Ocak 2007 tarihleri arasında kayıtlarına ulaşılabilen 73 merkezi sinir sistemi enfeksiyonlu hastanın bulguları retrospektif olarak incelendi. Yaş ortalaması 4.7±3.7 yıl (3 ay-13 yaş) ve erkek kız oranı (E/K) 2.3 idi. Başvurudaki en sık şikayetler ateş, kusma ve baş ağrısı idi. Fizik inceleme bulgularında en sık meninks irritasyon bulguları ve bilinç değişikliği bulundu. Klinik ve laboratuar bulguları açısından hastalar sınıflandırıldığında %53.4 bakteriyel, %36.9 aseptik ve %9.5 tüberküloz menenjit olarak saptandı. Aseptik menenjitli 6 hastada kabakulak enfeksiyonu, bakteriyel menenjitli 8 hastada posttravmatik menenjit ve 4 hastada tekrarlayan enfeksiyonu mevcut idi. En sık komplikasyonlar konvulziyon, hidrosefali ve uygunsuz ADH sendromu idi. Mortalite oranı %4.1 olarak bulundu. Çocuk yaş grubunda merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarının erken tanı ve tedavisi gelişebilecek komplikasyonları ve mortaliteleri önleme açısından önemlidir.tr_TR
dc.description.abstractCentral nervous system infections maintain their importance since they result in morbidity and mortality. In this study findings of 73 patients with central nervous system infection were evaluated retrospectively. Male female rate was determined to be 2.3, and the mean was 4.7±3.7 years (ranging from 3month to13 years). The most common symptoms on admission were fever, vomiting and headache. On physical examination, the most frequently encountered symptoms were meningeal irritation findings and apathy. When patients were classified in terms of clinical and laboratory findings; bacterial meningitis was determined 53.4%, aseptic in 36.9% and tuberculous meningitis in 9.5%. There was mumps infection in 6 patients with aseptic meningitis, post-traumatic meningitis in 8 patients with bacterial meningitis and recurrent central nervous system infection in 4 patients. The most frequent complications were found to be convulsion, hydrocephalus and the syndrome of inappropriate ADH secretion. The mortality rate was determined as 4.1%. Early diagnosis and prompt treatment of central nervous system infections are of utmost importantance for preventing complications and mortalities in children.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectSantral sinir sistemi enfeksiyonutr_TR
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectCentral nervous system infectiontr_TR
dc.subjectChildtr_TR
dc.titleÇocuklarda merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarıtr_TR
dc.title.alternativeCentral nervous system infections in childrentr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume34tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage123tr_TR
dc.identifier.endpage126tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID165993tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-9577-8645tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess