Show simple item record

dc.contributor.authorTıraşçı, Yaşar
dc.contributor.authorGören, Süleyman
dc.date.accessioned2020-05-18T12:46:46Z
dc.date.available2020-05-18T12:46:46Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationTıraşçı, Y. ve Gören, S. (2007). Diyarbakır’da çocuk ve adolesan cinayetleri. Dicle Tıp Dergisi, 34(2), 120-122.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/55/Dicle%20Med%20J-02612.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5497
dc.description.abstractÜlkemizde çocuk cinayetleri ile ilgili çalışma çok azdır. Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 2000-2003 yılları arasında yapılan ölü muayene ve otopsi raporları incelenerek, çocuk ve adolesan çağındaki cinayet olgularının demografik dağılımı ve sıklığını araştırmak amaçlandı. Tüm olguların yaş, cinsiyet, öldürülme şekli, cinayetin olduğu yer ve yaralanma bölgesi incelendi. Çalışma grubundaki çocukların yaşları 6 ay-18 yıl arasında değişmekte idi. Tüm çocuk cinayetlerinin yarıdan fazlasını (%64,1) 16 ile 18 yaş arasındaki çocuklar oluşturmaktaydı. Çocuk cinayetlerinde erkekler çoğunlukta idi (%82). En sık cinayete neden olan ateşli silahlardı (%51,2). Cinayetin çoğunluğu bahçe/arazide meydana geldiği belirlendi (%46,1). En sık yaralanan bölge toraks idi (%41). Sonuç olarak, çocukluk çağı cinayetlerini önlemede anne-babayı kapsayan eğitici programların ortaya konması etkili olacaktır.tr_TR
dc.description.abstractStudies regarding childhood homicides are lacking in our country. We aimed to investigate the frequency and demographic data of child and adolescent homicides by examining postmortem investigation and autopsy reports from Branch of the Council of Forensic Medicine in Diyarbakir Province, between 2000 and 2003. All of the cases were analyzed regarding the age, sex, method and location of homicide and injury location. There were 39 children aged 6 month through 18 years. Adolescents between 16 and 18 years constitued the overhelming number (64.1%) of all the chilhood homicides. Male children and adolescents predominated among the homicide victims (82%). The most frequent means of homicide were firearms-(51.2%). The majority of homicides occured at garden/field (46.1%). With regard to injury location, the most common site was the thorax (41%). In conclusion, setting up providing training programmes including parents will be effective for the prevention of childhood homicide.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectAdolesantr_TR
dc.subjectCinayettr_TR
dc.subjectAdli tıptr_TR
dc.subjectChildtr_TR
dc.subjectAdolescenttr_TR
dc.subjectHomicidetr_TR
dc.subjectForensictr_TR
dc.titleDiyarbakır’da çocuk ve adolesan cinayetleritr_TR
dc.title.alternativeChild and adolescent homicide in Diyarbakirtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume34tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage120tr_TR
dc.identifier.endpage122tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID152891tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-7164-0377tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess