Show simple item record

dc.contributor.authorKılınç, İlhan
dc.date.accessioned2020-05-18T12:45:03Z
dc.date.available2020-05-18T12:45:03Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationKılınç, İ. (2007). Fahr hastalığı: Olgu sunumu. Dicle Tıp Dergisi, 34(2), 137-139.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/55/Dicle%20Med%20J-02617.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5494
dc.description.abstractFahr hastalığı; bazal ganglionlar, serebellar dentat nukleus ve sentrum semiovalede kalsifikasyon görülmesi ile karakterizedir. Klinik bulgular sıklıkla parkinsonizm, distoni, tremor, kore, ataksiye ek olarak demans ve duygu durum bozukluklarıdır. Biz de Fahr hastalığı saptadığımız olgumuzu klinik ve görüntüleme bulguları ile sunduk. Bir yıldır hafıza kaybı ve konuşmada bozulma yakınmaları 56 yaşındaki kadın hastanın nörolojik ve sistemik muayenesi normaldi. Kraniyal bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde her iki bazal ganglionlarda, talamuslarda, periventriküler beyaz cevherde, sentrum semiovalede ve serebellumda çok sayıda kalsifiye alanlar izlendi. Sonuç olarak bazal ganglionlarda, serebellumda ve derin kortikal yapılarda kraniyal BT veya MR inceleme ile saptadığımız kalsifikasyonları herhangi bir nedene bağlayamadığımız durumlarda Fahr hastalığını ayırıcı tanıda düşünmeliyiz.tr_TR
dc.description.abstractFahr’s disease is characterized with presence of calcifications in basal ganglions, dentate nucleus, and centrum semiovale. Common clinical findings of the disease are Parkinsonism, dystonia, chorea, ataxia, dementia, and mood disorders. We present a patient, in whom a diagnosis of Fahr disease established, with clinical and radiological findings. Neurological and physical exam of the 56 year-old female with complaints of memory loss and speech disorder for one year. Brain CT showed Fahr type calcification in the basal ganglion, thalamus, periventricular white matter, centrum semiovale, and cerebellum. Fahr’s disease must be present in differential diagnosis of patients with calcification in basal ganglion, thalamus, periventricular white matter, centrum semiovale, and cerebellum on CT or MRI that could not be explained otherwise.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectFahr hastalığıtr_TR
dc.subjectKalsifikasyontr_TR
dc.subjectBTtr_TR
dc.subjectMRtr_TR
dc.subjectFahr’s diseasetr_TR
dc.subjectCalcificationtr_TR
dc.subjectCTtr_TR
dc.titleFahr hastalığı: Olgu sunumutr_TR
dc.title.alternativeFahr’s disease: A Case reporttr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume34tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage137tr_TR
dc.identifier.endpage139tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess