Show simple item record

dc.contributor.authorİpek, Fikret
dc.contributor.authorGül, Kadri
dc.date.accessioned2020-05-08T12:58:49Z
dc.date.available2020-05-08T12:58:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationİpek, F. ve Gül, K. (2008). Kronik periodontitisin klasik mekanik tedavisine ek olarak sistemik spiramisin uygulanımının klinik ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 35(1), 21-28.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/ozet.php?makale_id=1543&dil=tr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5418
dc.descriptionTam metin yoktr_TR
dc.description.abstractIn this study, the cIinic and microbiologic effects of the systemic spiramycin administration as an adjunct to scaIing, root planining and curetage, on patients with chronicperiodontitis were investigated. A total of 42 chronicpatients (15 women and 25 men, their age ranging between 35 to 65 with an average of 43.4) with chronicperiodontitis were included in this study. The patients were divided into the spiramycin and control groups.The scaling, root planining and curetage treatments were appIied to alI subjects. The application was combined with the use of 2 gr spiramycin a day for 2 weeks, where as antibacterial treatment was not appIied to the controls.The periodontal status of patients included in the study before and after therapy was evaluated. Using the indices, measurements and methods such as plaque index, gingival index, gingival bleeding time index, pocket depth measurement and microbiological investigations, together with t-test and kisquare tests. The evaluation of findings in this study shows a marked improvement in two groups for all indices and measurements, while the values of spiramycin groups were statistically significant when compared to the controls. (p<0.01)tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmamızda, kronik periodontitisin tedavisinde diş taşı temizleme,kök yüzeyi düzleştirme ve subgingival küretaj işlemlerinin, sistemikspiramisin ile desteklenmesinin klinik ve mikrobiyolojik olarak etkinliğiaraştırılmıştır. Çalışmamıza yaşları 35 ile 65 arasında değişen ve yaşortalaması 44.45 olan, 17'si kadın, 25'i erkek olan toplam 42 kronikperiodontitisli hasta katıldı. Hastalar spiramisin uygulanan grup ile kontrolgruplarından birine yerleştirildi. Tüm bireylere diş taşı temizliği, kök yüzeyidüzleştirme ve küretaj işlemi uygulandı. Bu uygulama bir grupta 2 haftaboyunca günde 2 gr spiramisin ile desteklenirken, kontrol gurububireylerine antibakteriyel tedavi uygulanmadı. Araştırmaya katılan tümhastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası periodontal durumları, plakindeksi, gingival indeks, dişeti kanama zamanı indeksi. Cep derinliğiölçümü ve mikrobiyolojik inceleme gibi indeks, ölçüm ve metotlarla t-testive ki-kare önemlilik testleri kullanılarak değerlendirildi. Araştırmadakibulgularımızın değerlendirilmesi sonucunda tüm indeks ölçüm vemikrobiyolojik incelemelerde, her iki grupta da beklenen iyileşmeizlenirken, spiramisin grubu değerlerinin, kontrol grubu değerlerine oranlaistatistiksel olarak bir üstünlük sağladığı görüldü (p<0.01).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.5798/diclemedj.0921.2008.01.tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectChronic periodontitistr_TR
dc.subjectSpiramycintr_TR
dc.subjectMechanic treatmenttr_TR
dc.subjectMicrobiological investigationtr_TR
dc.subjectKronik periodontitistr_TR
dc.subjectSpiramisintr_TR
dc.subjectMekanik tedavitr_TR
dc.subjectMikrobiyolojik incelemetr_TR
dc.titleKronik periodontitisin klasik mekanik tedavisine ek olarak sistemik spiramisin uygulanımının klinik ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of clinic and microbiologic effects of systemic spiramycin application as adjunct to classic mechanic treatment of chronic periodontitistr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume35tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage21tr_TR
dc.identifier.endpage28tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID155701tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-5225-5115tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-0636-7087tr_TR
dc.identifier.trdizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpjNU9EWTI


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/closedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/closedAccess