Show simple item record

dc.contributor.authorYorgancılar, Ediz
dc.contributor.authorYıldırım, Müzeyyen
dc.contributor.authorGün, Ramazan
dc.contributor.authorBakır, Salih
dc.contributor.authorKınış, Vefa
dc.contributor.authorÖzbay, Musa
dc.contributor.authorMeriç, Faruk
dc.contributor.authorTopçu, İsmail
dc.date.accessioned2020-04-22T17:49:27Z
dc.date.available2020-04-22T17:49:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationYorgancılar, E., Yıldırım, M., Gün, R., Bakır, S., Kınış, V., Özbay, M. ve diğerleri. (2012). Koklear implantasyon cerrahisi uygulanan 36 hastanın analizi. Dicle Tıp Dergisi, 39(2), 262-268.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/2/DicleMedJ-01055.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5333
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızın amacı iki taraflı sensörinöral tip işitme kaybı sebebiyle koklear implantasyon yapılan hastaları etiyoloji, cerrahi yöntem ve komplikasyonlar açısından analiz etmektir. Gereç ve yöntem: Kasım 2010 ile Şubat 2012 arasında koklear implantasyon yapılan toplam 36 hasta yaş, cinsiyet, işitme kaybı sebebi, cerrahi yaklaşım ve komplikasyonlar açısından retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Hastaların yaşları 1 ile 52 arasında idi (15 bayan (% 41.7), 21 erkek (% 58.3). Otuz üç hasta çocuk (ortalama yaş 4.2±1.8), kalan üç hasta erişkin idi (29, 45, 51 yaşlarında). Çocuk hastaların tümü doğuştan işitme kaybı idi (31 hasta idiyopatik, 1 hasta Goldenhar sendromu, 1 hasta ektodermal displazi). Erişkin hastalar ise iki taraflı temporal kemik kırığına, kronik otitis media operasyonuna ve menenjite bağlı işitme kayıpları sebebiyle opere edildiler. Otuz dört hastaya mastoidektomi-posterior timpanotomi ve genişletilmiş yuvarlak pencere metoduyla implantasyon yapıldı. Bir hasta ise suprameatal yaklaşımla opere edildi. Açık radikal mastoidektomi kavitesi olan bir hastaya ise iki seanslı implantasyon yapıldı. Üç hastada perilenf sızıntısı gelişti. Hastalarımızın hiçbirinde minör ve major komplikasyon gelişmedi. Kliniğimizde başlangıç olarak seçilmiş hastalarda implantasyon uygulamıştır. Sonuç: Sınırlı sayıdaki hasta grubumuza rağmen koklear implantasyonun çocuk ve erişkinlerdeki ileri işitme kayıplarında etkili bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varıldı. Sunulan hasta serisinde düşük komplikasyon oranları ile koklear implantasyonun güvenli ve düşük morbiditeli bir yöntem olduğu görüldü.tr_TR
dc.description.abstractObjectives: The aim of this study was to analyze the etiology, surgical methods and complications of the patients who underwent cochlear implantation (CI) for bilateral sensorineural hearing loss. Materials and methods: Between October 2010 and February 2012, 36 patients who underwent CI were retrospectively analyzed in terms of age, sex, etiology of hearing loss, surgical approach and complications. Results: The age range of patients was 1-52 years [15 female (% 41.7), 21 male (% 58.3]. Thirty-three of the patients (average age 4.2±1.8) were in pediatric age group, remaining three patients (29, 45, 51 years old) were adult. All of pediatric patients were diagnosed as congenital hearing loss (31 patients idiopathic, 1 Goldenhar syndrome, 1 ectodermal dysplasia). Adult patients were operated due to hearing loss secondary to bilateral temporal bone fracture, chronic otitis media surgery, and meningitis. Thirty-four patients operated via a mastoidectomy-posterior tympanotomy and extended round window approach. One patient operated via a suprameatal approach. One patient was operated using two-stage procedure. Three patients had a perilymph gusher. No major or minor complications occurred in patients. We operated the selected patients as a beginner cochlear implant center. Conclusion: Despite limited number of our study group, it can be concluded that cochlear implantaiton is an effective treatment for adults and children with profound bilateral sensorineural deafness. It was found as a safe low morbidity technique with low complication rates in the presented patients.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0138tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectKoklear implantlartr_TR
dc.subjectİşitme kaybıtr_TR
dc.subjectCerrahitr_TR
dc.subjectKomplikasyontr_TR
dc.subjectCochlear implantstr_TR
dc.subjectHearing losstr_TR
dc.subjectSurgerytr_TR
dc.subjectComplicationtr_TR
dc.titleKoklear implantasyon cerrahisi uygulanan 36 hastanın analizitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis of 36 patients underwent cochlear implantation surgerytr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume39tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage262tr_TR
dc.identifier.endpage268tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniğitr_TR
dc.contributor.authorID165441tr_TR
dc.contributor.authorID202899tr_TR
dc.contributor.authorID155851tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-1941-0627tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-7537-1733tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-4528-5594tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-6192-1546tr_TR
dc.identifier.trdizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRd016TXlNZz09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess