Show simple item record

dc.contributor.authorAkıl, Eşref
dc.contributor.authorVarol, Sefer
dc.contributor.authorTaşkın, Asım
dc.contributor.authorArıkanoğlu, Adalet
dc.contributor.authorTamam, Yusuf
dc.contributor.authorÖztürk, Ünal
dc.date.accessioned2020-04-14T14:27:59Z
dc.date.available2020-04-14T14:27:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAkıl, E., Varol, S., Taşkın, A., Arıkanoğlu, A., Tamam, Y. ve Öztürk, Ü. (2014). Guillain-Barre sendromunda klinik ve demografik özellikler. Dicle Tıp Dergisi, 41(4), 707-711.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/34/Dicle%20Med%20J-02259.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5263
dc.description.abstractAmaç: Guillain-Barre Sendrom’lu (GBS) hastaların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve elektrofizyolojik bulguları değerlendirilmesi amaçladık. Yöntemler: Çalışmaya Güneydoğu Anadolu bölge nüfusunu temsil ettiği düşünülen Dicle üniversitesi tıp fakültesi hastanesi nöroloji kliniğine Ocak 2011 ve Mart 2014 yılları arasında başvurmuş ve yatırılarak takip edilen 36 olgunun dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastaların demografik, klinik, laboratuar, BOS, elektrofizyolojik ve tedavi verileri kaydedildi. Bulgular: Guillain-Barre Sendromu tanısı alan 36 olgunun 22 (%61,1)’u erkek ve 14 (%38,9)’i kadındı. Klinik ve elektrofizyolojik verilerine göre 22 hasta (%61,1) Akut İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (AIDP), 4 hasta (%11,1) Akut Motor Aksonal Nöropati (AMAN), 8 hasta (%22,2) Akut Motor ve Sensoryal Aksonal nöropati (AMSAN) ve 2 hasta (%5,6) Miller Fisher Sendromu (MFS) olarak değerlendirildi. Hastaların çoğunda öncül bir hastalık mevcuttu. 13 hastada (%36,1) üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) , 10 hastada (%27,8) gastroenterit, 4 hastada(%11,1) cerrahi, bir hastada(%2,8) aşı öyküsü mevcuttu. Sonuç: Çalışmamız GBS’yi cerrahi işlemlerin tetikleyebileceğini ve GBS’nin etyopatogenezinde coğrafyanın ve çevresel faktörlerin önemini göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractObjective: We aimed to assess the epidemiological, clinical, laboratory, electrophysiological findings in patients with Guillain-Barre´ syndrome Methods: We performed a retrospective analysis of 33 patients with GBS admitted to Dicle University Medical Faculty Hospital neurology clinic from January 2011 to March 2014. Were reviewed. Epidemiological, clinical, therapeutical and evolutionary data were collected. Results: Thirty-six patients with the diagnosis of GBS included 22 males and 14 females. The average age at diagnosis was 41.3±21.38years with a wide age range (11–82) and a peak between 36 and 55 years. Based on clinical and electrophysiological features, 61.1% of the patients had acute inflammatory demyelinating polyneuropathy (AIDP), 22.2% acute motor and sensory axonal neuropathy 11.1% had acute motor axonal neuropathy, and 5.6% had Miller Fisher Syndrome. In 28 of 36 patients (77.0%), potential trigger factors could be identified. Respiratory tract infection was the most common infection (36.1%), followed by gastrointestinal infection (27.8%), after surgery (11.1%), vaccination (2.8%) Conclusion: Our study showed that surgery may be triggered GBS and suggesting a geographical and environmental factor involved in GBS etiopathogenesistr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0504tr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectGuillain-Barre sendromutr_TR
dc.subjectKlinik bulgulartr_TR
dc.subjectCerrahitr_TR
dc.subjectCoğrafi bölgetr_TR
dc.subjectGuillain-Barre syndrometr_TR
dc.subjectClinical findingstr_TR
dc.subjectSurgerytr_TR
dc.subjectGeographical locationtr_TR
dc.titleGuillain-Barre sendromunda klinik ve demografik özelliklertr_TR
dc.title.alternativeClinical and demographic characteristics of Guillain-Barre syndrometr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume41tr_TR
dc.identifier.issue4tr_TR
dc.identifier.startpage707tr_TR
dc.identifier.endpage711tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID166126tr_TR
dc.contributor.authorID180130tr_TR
dc.contributor.authorID182334tr_TR
dc.contributor.authorID151467tr_TR
dc.contributor.authorID184588tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-9669-6804tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-8131-1462tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-9886-2017tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-8341-5070tr_TR
dc.identifier.trdizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneU5qWXpNdz09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess