Show simple item record

dc.contributor.authorKandemir, İdris
dc.contributor.authorÖzcan, Nida
dc.contributor.authorAlanbayı, Ümit
dc.contributor.authorBozdağ, Hasan
dc.contributor.authorAkpolat, Nezahat
dc.contributor.authorGül, Kadri
dc.date.accessioned2020-03-10T12:54:16Z
dc.date.available2020-03-10T12:54:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKandemir, İ., Özcan, N., Alanbayı, Ü., Bozdağ, H., Akpolat, N. ve Gül, K. (2016). Klinik örneklerden izole edilen stenotrophomonas maltophilia suşlarının dağılımı ve antimikrobiyal duyarlılıkları. Dicle Tıp Dergisi, 43(2), 237-240.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/60/Dicle%20Med%20J-02927.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/4812
dc.description.abstractAmaç: Stenotrophomonas maltophilia önemi artan fırsatçı bir patojendir. Antimikrobial ajanların büyük bir çoğunluğuna karşı intrensek dirence sahip olması nedeniyle tedavisi oldukça zordur. Bu çalışmanın amacı, dört yıllık süre boyunca izole edilmiş S. maltophilia suşlarının dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarını incelemektir. Yöntemler: 2011-2015 yılları arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplam 53 S. maltophilia suşunun antibiyotiklere direnç oranları incelendi. Bakteri identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılığı için BD Phoenix 100 Otomatize Sistemi (Becton Dickinson Diagnostic Systems, Sparks, ABD) kullanıldı. Bulgular: S. maltophilia enfeksiyonlarının en sık yoğun bakım ünitelerinde görüldüğü ve suşlara en etkili antimikrobiyal ilaçların trimetoprim-sulfametoksazol ve levofloksasin olduğu tespit edildi. Sonuç: Çalışmada gözlenen yüksek direnç oranları nedeniyle, S. maltophilia suşlarının etken olduğu nozokomiyal enfeksiyonların tedavisinde olabildiğince in-vitro duyarlılık testlerinden yararlanılması gerekir. Bunun mümkün olmadığı ve ampirik tedavi uygulanması gereken durumlarda ise trimetoprim-ulfametoksazol ve levofloksasin iyi birer tedavi seçeneğidirtr_TR
dc.description.abstractObjective: Stenotrophomonas maltophilia is an opportunistic pathogen of increasing importance. Since it is intrinsically resistant to many antimicrobial agents, the treatment of S. maltophilia infections is quite difficult. The aim of this study was to investigate the distribution and antimicrobial susceptibility patterns of S. maltophilia strains isolated in four years’ time. Methods: In this study; a total of 53 S. maltophilia strains, isolated from various clinical specimens between 2011- 2015 years were investigated in terms of antibiotic resistance rates. The isolates were identified and antibiotic susceptibility tests performed by conventional methods and BD Phoenix 100 automated system (Becton Dickinson Diagnostic Systems, Sparks, USA). Results: S. maltophilia infections were mostly encountered in the intensive care units. The most effective antimicrobial agents against S. maltophilia strains were found as trimethoprim-sulfamethoxazole and levofloxacin. Conclusion: Antimicrobial susceptibility tests should be performed for nosocomial infections caused by S. maltophilia due to high antimicrobial resistance rates. If this is not possible, trimethoprim-sulfamethoxazole and levofloxacin could be good choices for empiric treatment.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0673tr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectStenotrophomonas maltophiliatr_TR
dc.subjectTrimetoprim-sulfametoksazoltr_TR
dc.subjectLevofloksasintr_TR
dc.subjectDirençtr_TR
dc.subjectStenotrophomonas maltophiliatr_TR
dc.subjectTrimethoprim-sulfamethoxazoletr_TR
dc.subjectLevofloxacintr_TR
dc.subjectResistancetr_TR
dc.titleKlinik örneklerden izole edilen stenotrophomonas maltophilia suşlarının dağılımı ve antimikrobiyal duyarlılıklarıtr_TR
dc.title.alternativeAntimicrobial susceptibilities and distribution of stenotrophomonas maltophilia strains isolated from clinical specimenstr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume43tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage237tr_TR
dc.identifier.endpage240tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID178076tr_TR
dc.contributor.authorID9540tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-6898-7516
dc.contributor.orcid0000-0002-8653-6046
dc.identifier.trdizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRM01EZ3lNZz09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States