Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbay, Musa
dc.contributor.authorŞengül, Engin
dc.contributor.authorYılmaz, Beyhan
dc.contributor.authorTopçu, İsmail
dc.date.accessioned2020-03-10T12:39:27Z
dc.date.available2020-03-10T12:39:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÖzbay, M, Şengül, E., Yılmaz, B. ve Topçu, İ. (2016). Submandibular bez patolojilerinin cerrahi tedavisi. Dicle Tıp Dergisi, 43(2), 329-332.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/60/Dicle%20Med%20J-03009.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/4806
dc.description.abstractAmaç: Submandibular bezde görülen patolojiler nedeniyle opere ettiğimiz hastaların klinik özelliklerini, histopatolojik sonuçlarını ve cerrahi komplikasyonlarını literatür bilgileri eşliğinde değerlendirmektir. Yöntemler: Submandibular bezde görülen patolojiler nedeniyle 2007 ile 2016 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 34 hastanın klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Hastaların 21’i (%61,8) erkek, 13’ü (%38,2) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 41,7±16,6 yıl şeklindeydi. Hastaların post-operatif patoloji sonucu 30 hastada (%88,2) benign, 4 hastada (%11,8) malign olarak geldi. Benign hastaların 20’sinde siyalolitiyazis, 6’sında kronik sialoadenit mevcuttu. Patoloji sonucu 4 hastada pleomorfik adenom olarak bulunurken, malign 4 hastanın tanısı adenoid kistik karsinomdu. Post-operatif komplikasyon oranı %11,7 bulundu. En sık komplikasyon olarak marjinal mandibular sinir parezisi görüldü. Sonuç: Boyunda oluşan insizyon skarından ve marjinal mandibular sinir parezisi komplikasyonlarından dolayı son zamanlarda yeni cerrahi yöntemler arayışına başlanmış olsa da, transservikal yol ile submandibular bez eksizyonu halen en çok kullanılan güvenli bir cerrahi yöntemdir.tr_TR
dc.description.abstractAmaç: Submandibular bezde görülen patolojiler nede­niyle opere ettiğimiz hastaların klinik özelliklerini, histopa­tolojik sonuçlarını ve cerrahi komplikasyonlarını literatür bilgileri eşliğinde değerlendirmektir. Yöntemler: Submandibular bezde görülen patolojiler ne­deniyle 2007 ile 2016 yılları arasında kliniğimizde opere edilen 34 hastanın klinik verileri retrospektif olarak ince­lendi. Bulgular: Hastaların 21’i (%61,8) erkek, 13’ü (%38,2) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 41,7±16,6 yıl şeklin­deydi. Hastaların post-operatif patoloji sonucu 30 hastada (%88,2) benign, 4 hastada (%11,8) malign olarak geldi. Benign hastaların 20’sinde siyalolitiyazis, 6’sında kronik sialoadenit mevcuttu. Patoloji sonucu 4 hastada pleomor­fik adenom olarak bulunurken, malign 4 hastanın tanısı adenoid kistik karsinomdu. Post-operatif komplikasyon oranı %11,7 bulundu. En sık komplikasyon olarak marji­nal mandibular sinir parezisi görüldü. Sonuç: Boyunda oluşan insizyon skarından ve marjinal mandibular sinir parezisi komplikasyonlarından dolayı son zamanlarda yeni cerrahi yöntemler arayışına baş­lanmış olsa da, transservikal yol ile submandibular bez eksizyonu halen en çok kullanılan güvenli bir cerrahi yön­temdir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0690tr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectSubmandibular beztr_TR
dc.subjectCerrahitr_TR
dc.subjectHistopatolojitr_TR
dc.subjectKomplikasyontr_TR
dc.subjectSubmandibular glandtr_TR
dc.subjectSurgerytr_TR
dc.subjectHistopathologytr_TR
dc.subjectComplicationtr_TR
dc.titleSubmandibular bez patolojilerinin cerrahi tedavisitr_TR
dc.title.alternativeSurgical treatment of submandibular gland pathologiestr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume43tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage329tr_TR
dc.identifier.endpage332tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID155851tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-6192-1546
dc.identifier.trdizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRM01EazVPUT09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States