Now showing items 1-1 of 1

    • Elektro-analjezi'nin konservatif diş tedavisinde ve endodontide uygulaması 

      Öztürk, Hıdır (Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 1983)
      Bu araştırmada dentinde elektroanaljezisi İçin eloz-1 apare- yi cinsiyet, yaş, eğitim durumu, sübjektif bulgu, temas anestezik, devir sayısı, frez tipi, cinsiyet, çürük t opoğraf isi, klinik derinliği, operasyon şekli, ...