Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirhan, Yılmaz
dc.contributor.authorEviz, Yücel
dc.date.accessioned2020-02-28T07:22:52Z
dc.date.available2020-02-28T07:22:52Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-11
dc.identifier.citationEviz, Y. (2019). 2017 Anayasa değişikliğinin öncesinde ve sonrasında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/4697
dc.descriptionLisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılması konusuna ilişkin yök'ün 18.06.2018 tarihli yönergesine istinaden artık bu tarihten sonra gizlilik şartı aranmayan bütün tezler erişime açılacaktır.tr_TR
dc.description.abstractCumhurbaşkanlığının önemli bir makam olduğu şüphe götürmez. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı adeta anayasal düzenin kilit taşıdır. Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere "bağımsız" yargının, Yükseköğretim Kurulu'nun ve "özerk" üniversitelerin zirvesinde kimlerin oturacağını esas itibariyle Cumhurbaşkanı kararlaştırıyor; emri altındaki Devlet Denetleme Kurulu marifetiyle bütün sivil kamu idaresini her an denetleyebiliyor. Ayrıca, diğer bütün yüksek bürokratik mevkilere ancak Cumhurbaşkanının onayıyla atama yapılabiliyor. Bakan atama ve azillerinde etkilidir. Yürütmenin yegâne temsilcisi olan Cumhurbaşkanı silahlı kuvvetlerin "başkomutanı" ve Milli Güvenlik Kurulu'nun şekli patronu olan da odur. Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan konuların başında; Cumhurbaşkanlığı makamının yetkileri, bu yetkilerin fazlalığı ve başkanlık sisteminden Yarı Başkanlık sistemine kadar bir dizi model önerisi gelmektedir. Siyasi tıkanıklıklardan kurtulmak adına önerilen pek çok siyasi sistem tercihi acaba ne kadar faydalı ve hayata geçirilebilir tasarımlardır. Bunlar da incelenmeye muhtaç konulardır. 1982 Anayasası ile iyice güçlenen ve pek çok yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanlığı bizim sistemimizde ne ifade etmektedir. III Bu çalışma Türkiye'de cumhurbaşkanlığı makamını, cumhurbaşkanlığının önemini, cumhurbaşkanlığı için verilen politik mücadeleleri, cumhurbaşkanın anayasalardaki konumunu, bu makamın diğer erklerle ilişkisini inceleme konusu yapmıştır. Bu kapsamda önce yönetim biçimleri, hükümet sistemleri ve Osmanlı döneminin yönetim ve hükümet biçimi hakkında bilgi verilmiştir. Ardından cumhuriyet döneminin hükümet biçimi tercihi ve bu tercihin sebepleri üzerinde durulmuş, cumhurbaşkanlığı makamının taşıdığı önem ve bunun zaman içinde geçirdiği değişim, dönemin anayasaları, seçimleri, aktörleri ve makama gelmek için girişilen güç mücadeleleri bağlamında detaylı bir şeklide ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bu sisteme geçiş sebepleri, yeni sistemin getirdikleri detaylı bir biçimde incelenmiştir. Yukarıdaki incelemeler bağlamında Türkiye'de cumhurbaşkanlığı makamı, daima en önemli makam olmuş ve ülke siyasetinin gözetilmesinde en tepede yer almıştır. Bunu, Atatürk'ün başkanlık gibi bir sistem dururken, halkın iradesinin tam tecelli olması için cumhurbaşkanlığı makamını ihdasından anlayabiliriz. Bu nedenle cumhurbaşkanlığı makamı daima bir güç mücadelesine dönüşmüş ve siyaseti etkilemeye çalışan ordu gibi güç odaklarının ilgi odağı haline gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamının öneminden dolayı; parlamenter sistemin çıkmazlarından kurtulmak, ekonomik bunalımları engellemek, hükümet krizlerinin önüne geçmek, erklerin bağımsızlığını sağlamak, yürütmedeki çift başlılığı kaldırmak için, sistem değişikliğine gidilmiş ve yeni sisteme, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThere is no doubt that the Presidency is an important authority. Because the presidency is the keystone of the constitutional order. The President of the Republic decides who will sit at the summit of the "independent" judiciary, including the Constitutional Court, the Council of Higher Education and "autonomous ivers universities; the State Supervisory Board under the order of the civilian public administration at any time can supervise. n addition, all other high bureaucratic positions can only be appointed with the approval of the president. The Minister is effective in appointments and expulsions. The only representative of the executive is the ur commander-in-chief in of the armed forces and the boss of the National Security Council. one of the issues discussed in Turkey for many years; powers of the presidential authority, surplus of these powers and a series of model proposals from the presidential system to the semi-presidential system. It is debatable how useful and realizable designs are the choices of many political systems proposed in order to get rid of political blockages. These are subjects that need to be examined. The presidency, which was strengthened with the 1982 Constitution and equipped with many powers, means what is in our system. Its development in the historical process and the Turkish Type Presidency "or Presidential Government System" have been examined. V In this study, the presidential office in Turkey, the importance of the presidency, given the political struggle for the presidency, the position of president in the constitution, has to review the relations with other powers of these authorities. In this context, first of all, the forms of government, government systems and the administration and government of the Ottoman period were given information. Then, the choice of the form of government of the republican period and the reasons for this preference were emphasized and the importance of the presidential authority and its change over time were discussed in detail in the context of constitutions, elections, actors and power struggles to come to the authority. In this study, the presidential government system and the reasons for the transition to this system are examined in detail. Presidency in Turkey in the context of the above examinations, always at the top has been involved in the observance of the most important authorities and the country's politics. We can understand this from the establishment of the presidential office in order to ensure the full manifestation of the will of the people while Atatürk stands as a presidential system. For this reason, the presidential office has always turned into a power struggle and has become the center of attention of power centers such as the army trying to influence politics. Due to the importance of the Presidency; In order to get rid of the stalemates of the parliamentary system, to prevent economic crises, to prevent government crises, to ensure the independence of the powers, to remove the double head of the executive, the system was changed and the new system was called the Presidential Government System.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHükümet sistemleritr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectCumhurbaşkanlığı makamıtr_TR
dc.subjectCumhurbaşkanlığı seçimleritr_TR
dc.subjectAnayasalartr_TR
dc.subjectCumhurbaşkanlığı hükümet sistemitr_TR
dc.subjectGovernment systemstr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectPresidential authoritytr_TR
dc.subjectPresidential electionstr_TR
dc.subjectConstitutiontr_TR
dc.subjectPresidential system of governmenttr_TR
dc.title2017 Anayasa değişikliğinin öncesinde ve sonrasında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record