Show simple item record

dc.contributor.authorBalsak, Selahattin
dc.contributor.authorDağ, Umut
dc.contributor.authorGüneş, Yakup
dc.contributor.authorÇakmak, Sevim
dc.contributor.authorKeklikçi, Uğur
dc.date.accessioned2020-02-13T12:59:01Z
dc.date.available2020-02-13T12:59:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBalsak, S., Dağ, U., Güneş, Y., Çakmak, S., Keklikçi, U. (2019). Outcomes of maximal levator resection procedure in cases of congenital myogenic ptosis. Dicle Tıp Dergisi. 46(3), 535-542tr_TR
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/74/Dicle%20Med%20J-03855.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/4451
dc.description.abstractObjective: This study aimed to evaluate the outcomes of maximal levator resection in cases of congenital myogenic ptosis with poor levator function. Method: Thirty-threeptotic eyelids of 30 cases undergoing maximal levator resection were retrospectively included. There were 18 male and 12 female cases. The mean age of the cases was 12.55±5.3 years (range, 4-26 years). For all eyes, vertical palpebral aperture, margin reflex distance, levator functions, and upper eyelid crease height were measured. Ptosisseverity was “mild” when the eyelid elevation was ≤2 mm; “moderate” when the eyelid elevation was 3 mm; and “severe” when the eyelid elevation was ≥4 mm. The mean age of the cases (18 males and 12 females) was 12.55±5.3 years (range, 4-26 years). Results and Conclusion: The mean ptosis severity (vertical palpebral aperture) was 5.136 mm preoperatively and 0.818 mm at the postoperative Month 3 (p<0.001). Surgical outcomes were successful in 26 eyes (78%), satisfactory in 4 eyes (12%), and unsuccessful in 3 eyes (9%).Conclusively, successful outcomes were obtained after maximal levator resection in ptosis cases with poor levator functionin most of casses.tr_TR
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, düşüklevator fonksiyonlu konjenital pitozis olgularında maksimum levator rezeksiyonu sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntemler: Retrospektif olarak maksimum levator rezeksiyonu yapılan 30 olgunun 33 pitotik gözkapağı çalışmaya dahil edildi. Olguların 18’i erkek, 12’si kadın idi. Olguların ortalama yaşları 12.55±5.3 yıl (yaş aralığı, 4-26 yıl) idi. Tüm gözlerde dikey gözkapağı açıklığı, marjin reflex uzaklığı, levator fonksiyonu, üst gözkapağı cilt kıvrımı yüksekliği ölçüldü. Pitozis derecesi, gözkapağı hareketi ≤2 mm olduğunda ‘hafif’, 3 mm olduğunda ‘orta’ ve≥4 mm olduğunda ‘ağır’ olarak kaydedildi. Sonuç ve Yorum: Ortalama pitozis derecesi (dikey gözkapağı açıklığı) ameliyat öncesi 5.136mm, ameliyat sonrası 3. ayda 0.818 mm idi (p<0.001). Yirmialtı gözde (%78) cerrahi sonuçlar başarılı, 4 gözde tatmin edici (%12) ve 3 gözde başarısız (%9) idi. Sonuç olarak düşük levator fonksiyonlu pitozis olgularının çoğunda maksimum levator rezeksiyonu cerrahisinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.5798/dicletip.620581tr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectAcquired ptosistr_TR
dc.subjectCongenital myogenic ptosistr_TR
dc.subjectLevator functiontr_TR
dc.subjectMaximal levator resectiontr_TR
dc.subjectSurgical successtr_TR
dc.subjectEdinilmiş pitozistr_TR
dc.subjectKonjenital miyojenik pitozistr_TR
dc.subjectLevator fonksiyonutr_TR
dc.subjectMaksimum levator rezeksiyonutr_TR
dc.subjectCerrahi başarıtr_TR
dc.titleOutcomes of maximal levator resection procedure in cases of congenital myogenic ptosistr_TR
dc.title.alternativeKonjenital miyojenik pitoz vakalarında maksimum levator rezeksiyonu prosedürünün sonuçlarıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume46tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage535tr_TR
dc.identifier.endpage542tr_TR
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle University, Medical Faculty, Department of Ophthalmologytr_TR
dc.contributor.authorID286488tr_TR
dc.contributor.authorID165977tr_TR
dc.identifier.trdizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpNek16UXpNdz09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States