Show simple item record

dc.contributor.authorÖzerdem, Mehmet Siraç
dc.contributor.authorEmhan, Ömer
dc.date.accessioned2020-02-07T12:16:49Z
dc.date.available2020-02-07T12:16:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationÖzerdem, M.S., Emhan, Ö. (2017). Yukarı-Aşağı imleç hareketlerine ilişkin EEG kayıtlarında en etkin kanalın belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi. 8(3), 587-597tr_TR
dc.identifier.issn1309-8640
dc.identifier.issn2146-4391
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445064
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/4408
dc.descriptionÖzel sayıtr_TR
dc.description.abstractBu çalışmada, görsel geri besleme alınarak kayıt edilen yukarı-aşağı imleç hareketlerine ilişkin EEG kayıtlarında, en etkin kanalın belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 2003 yılındaki BCI Competition II yarışmasında sunulan Data set Ia veri kümesi kullanılmıştır. Veri kümesi için izlenilen paradigmada, sağlıklı bir kişiden bir bilgisayar ekranında imleci yukarı ve aşağı hareket ettirmesi istenilerek, yavaş kortikal potansiyeller kaydedilmiştir. İşlem akışında ilk olarak tümleşik olarak verilen veri seti, kanallara bölünerek her bir kanal ayrı ayrı incelenmiştir. Kanallara ayrılan işaretlere ADD uygulanarak farklı (3., 4., 5. ve 6.) seviyelerde detay (cD) ve yaklaşım (cA) katsayıları elde edilmiştir. Elde edilen bu verilerin; toplam, varyans, enerji, entropi, maksimum, minimum, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Bu işlem sonrası elde edilen veriler, öznitelik veri kümesi olarak değerlendirilmiştir. Bu öznitelikler k-NN ile sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, imleç hareketinde en etkin kanalın A1, dolayısıyla beynin sol hemisfer bölgesinin aktif olduğu görülmüştür. En yüksek performansın, cA3 yaklaşım katsayısına ilişkin toplam ve ortalama değer ile elde edildiği ve sınıflandırma başarı oranının %77.13 olduğu görülmüştür. Detay katsayılarının temel alındığı analizlerde ise performansın düşük seviyelerde yer aldığı görülmüştür.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesitr_TR
dc.subjectEEGtr_TR
dc.subjectİmleç hareketleritr_TR
dc.subjectKanal belirlemetr_TR
dc.subjectDalgacık dönüşümütr_TR
dc.subjectk-NNtr_TR
dc.titleYukarı-Aşağı imleç hareketlerine ilişkin EEG kayıtlarında en etkin kanalın belirlenmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume8tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage587tr_TR
dc.identifier.endpage597tr_TR
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümütr_TR
dc.contributor.authorID115848tr_TR
dc.identifier.trdizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnMU5qRXhNUT09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record