Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Mehmet Halis
dc.contributor.authorİntaş, Özgür
dc.date.accessioned2020-01-30T12:02:44Z
dc.date.available2020-01-30T12:02:44Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/4293
dc.description.abstract24 Ocak 1980'de alınan kararlar ile Türkiye ekonomisi liberalleşerek dünya piyasalarıyla entegre olmuştur. Serbest piyasanın temelleri bu dönemde atılmıştır. Bu istikrar programının ana çıkış noktası 1978-1979 yıllarında yaşanan ekonomik çöküşlerin olumsuz etkilerinin 1980 yılına da yansımasını önlemektir. Söz konusu yıllarda uygulamaya konulan istikrar politikalarının etkisiz kalmasıyla, 24 Ocak 1980 tarihinde Turgut Özal tarafından hazırlanan yeni bir istikrar programı uygulamaya konulmuştur. 24 Ocak kararlarıyla uzun dönemde ekonominin dışa açılması ve devletin piyasalara müdahalesinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu istikrar programının ülke ekonomisine sunduğu serbestlik ile 1980-1989 döneminde ülkeye yabancı sermaye girişleri artmış, dövizin darboğazı aşılmış, ithalat ve ihracat rakamları önemli oranlarda artış göstermişlerdir. Fakat enflasyonun kontrol edilmesinde başarısız olmuştur. Bir türlü düşürülemeyen enflasyon oranları, gelir dağılımı adaletini olumsuz etkileyerek toplumun orta ve alt gelirli kesimlerin gelirlerini daha da azaltmıştır. Bu çalışmamızda, 24 Ocak 1980 Ekonomik Kararlarının Türkiye ekonomisine etkilerini, yansımalarını ve sonuçlarını incelemeye çalışacağız.tr_TR
dc.description.abstractWith the decisions which are taken on 24th of January 1980, Turkey's economy has liberalised and integrated with global markes. The bases of free markets were laid in this period. The main starting point of this stabilization program is to prevent the negative effects of the economic collapses in 1978-1979 from being reflected in 1980. With the ineffectiveness of the stabilization policies implemented in the mentioned years, a new stabilization programme prepared by Turgut Ozal was put into practice on January 24, 1980. The January 24 decisions aimed at opening up the economy for international markets in the long run and reducing government intervention in the markets. With the liberalization of this stabilization program, foreign capital inflows increased in the 1980-1989 period, the bottleneck of the foreign currency was exceeded, and the import and export figures increased significantly. But it failed to contain inflation. Inflation rates, which could not be reduced in any way, adversely affected the income distribution justice and further reduced the income of middle and lower income groups. In this study, we will try to examine reflections, results and impacts of Economic Decisions of the January 24th 1980.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject24 Ocaktr_TR
dc.subjectLiberalleşmetr_TR
dc.subjectTürkiye ekonomisitr_TR
dc.subjectİstikrar politikalarıtr_TR
dc.subjectEnflasyontr_TR
dc.subject24th Januarytr_TR
dc.subjectLiberalisationtr_TR
dc.subjectEconomy of Turkeytr_TR
dc.subjectStabilization policiestr_TR
dc.subjectInflationtr_TR
dc.title24 Ocak 1980 ekonomik kararların Türkiye ekonomisine etkileri, yansıması ve sonuçlarıtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record