Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağmar, Mehmet Edip
dc.contributor.authorEsin, Mehmet Nezir
dc.date.accessioned2018-12-27T07:36:22Z
dc.date.available2018-12-27T07:36:22Z
dc.date.issued2018-12-27
dc.date.submitted2018-06-01
dc.identifier.urifile:///C:/Users/ba%C5%9Fkan/Downloads/508333.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/4128
dc.description.abstractZeynelabidin Çiçek Hoca'nın el-Mesâilu'l-Maksûde adlı şerhi, el-Berzencî'nin nahiv ilminde amiller hakkında manzum olarak telif ettiği el-'Avâmilu'l-Manzûme adlı metin üzerine yazılmıştır. Bu çalışmada Çiçek'in el-Mesâilu'l-Maksûde fi Şerhi 'Avâmili'l-Manzûme adlı şerhi çeşitli yönleriyle incelenip tanıtımı yapılmıştır. Çalışmamız giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde Arap Dili gramerine genel bir bakış, nahiv ilminin doğuşu, gelişimi, ortaya çıkışını etkileyen faktörler, ekolleri, bu ilimde yazma geleneği ve el-'Avâmilu'l-Manzûme'nin müellifi olan el-Berzencî ve eseri hakkında bilgiler ele alınmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde el-Mesâilu'l-Maksûde adlı şerhin müellifi olan Zeynelabidin Çiçek'in hayatı ve ilmi yönü hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, el-Mesâilu'l-Maksûde adlı şerhin yazılış gayesi, şekil ve muhtevası, metodu, üslubu, istişhadı, kullandığı örnekleri, kaynakları ve Zeynelabidin Hoca'nın nâzıma yönelttiği eleştirileri incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise el-Mesâilu'l-Maksûde adlı şerhle ilgili yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara yer verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractZeynelabidin Çiçek's book named al-Mesâilu'l-Maksûde is written as a commentary on the text al-'Avâmilu'l-Manzûme has written by al-Berzencî. Berzencî's book is a poetic work that deals with avamil in the nahv. Çiçek's book al-Mesâilu'l-Maksûde fi Şerhi 'Avâmili'l-Manzûme has been examined and promoted by various aspects in the study. This study consists of introduction and two parts and the result. It was deal with an overview of the grammar of Arabic language and the development of nahiv, the factors affecting its appearance, the schools, the writing tradition and information about al-Barzenci who is the author of al-'Avâmilu'l-Manzûme and his work in the introduction. It was informed about the life and scientific direction of Zeynelabidin Çiçek's al-Mesâilu'l-Maksûde in the first part of the study. It was examined in purpose of writing of al-Mesâilu'l-Maksûde, the form and content, method, style, examples, sources and criticisms of Zeynelabidin in the second chapter. It was investigated the results of the study on al-Mesâilu'l-Maksûde in the results of the study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNahiv İlmitr_TR
dc.subjectArap dilitr_TR
dc.titleZeynelabidin Çiçek ve el-Mesâilu’l-Maksûde adlı eseritr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record