Show simple item record

dc.contributor.advisorArıkan, Eralp
dc.contributor.authorMete, Mahmut
dc.date.accessioned2018-01-22T09:08:18Z
dc.date.available2018-01-22T09:08:18Z
dc.date.issued2018-01-22
dc.date.submitted1992
dc.identifier.urifile:///C:/Users/başkan/Downloads/022877.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/3687
dc.description.abstract1991 Eylül ayı ile 1992 Ocak ayı arasında Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk SagliQi ve Hastalıkları Anabil im Dalı'na başvuran ve antibiyotik sağaltımı uygu lanan 148 çocuktan alınan ağız sürüntüsü ve diski örnek leri Candida kolonizasyonu ve soyutulan Candida suşlarının in vitro şartlarda Nystatin *e duyarlılıkları yönünden incelendi. 25 hastanın her iki örneğinden, 39 hastanın sadece ağız, 11 hastanın ise diski örneklerinden olmak üzere toplam 100 maya mantarı soyutularak bunların tür ayırımları yapıldı. Maya mantarlarının S3 İV* 83) 'ü Candida albicans, İO <%) *u Candida tropical is, 4 (% 4) *ü Candida stellatoidea, 3 (% 3> *ü Candida pseudotropicalis olarak saptandı. Candida suşlarının 73 (Î473) 'ü Nystatin'e duyarlı, 27 <%27) 'si ise dirençli olarak belirlendi.tr_TR
dc.description.abstractStool and oral mucosal samples were taken from 148 children due to antibiotic therapy in the department of pediatrics of Dicle University Hospital during September 1991 and January 1992 to obtain Candida colonization and study in vitro sensibility of Candida strains against. 39 only oral samples and 11 only stool samples and 25 both were taken and differentiation of a total of 100 Candida strains isolated was made. There were 83 Candida albicans (%83>, 10 Candida tropical is (K10>,4 Candida stellatoidea <%4) and 3 Candida pseudotropicalis <%3> isolated. 73 of the Candida strains isolated (K73) were sensible to Nystatin while 27 of them (%27) showed resistance.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAntibiyotiklertr_TR
dc.subjectAntibioticstr_TR
dc.subjectAntifungal ajanlartr_TR
dc.subjectAntifungal agentstr_TR
dc.subjectBarsaklartr_TR
dc.subjectIntestinestr_TR
dc.subjectKandidatr_TR
dc.subjectCandidatr_TR
dc.titleAntibiyotik sağaltımındaki çocuklarda ağız ve bağırsakta Candıda kolonizasyonu ve Candıda suşlarının Nystatın’e In Vıtro duyarlılığıtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record