Now showing items 1-1 of 1

    • Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizm pontansiyeli 

      Ünlüönen, Kurban; Erdoğan, Selim (Dicle Üniversitesi, 1993)
      Bölge illerinde turizm geliştirilmek ve bundan ekonomik olarak faydalanmak isteniliyorsa, bölgede yaşayan herkesi üzerine büyük görevler düşmektedir. Hep birlikte bölgenin tarihi ve kültürel varlıklarına sahip çıkarak gelen ...