Collections in this community

Recent Submissions

 • Oksidatif DNA hasar ürünleri ve hastalıklar 

  Ercan, Nazlı; Fidancı, Ulvi Reha (Dicle Üniversitesi, 2012)
  Organizmada, çeşitli yollarla oluşan serbest radikallerle antioksidan savunma sistemi denge halindedir. Bununla beraber serbest radikallerin organizmadan yeterince temizlenemediği durumlarda DNA’da hasara yol açmakta ve ...
 • Yatıp ayağa kalkmayan ineklerde hastalık tanısı ve tedavi seçenekleri 

  Demet, Ömer (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2010)
  Yatıp ayağa kalkamayan bir ineğin tedavisine geçmeden önce, detaylı bir anamnez ve muayene tekniklerinin uygulanması gereklidir. Veteriner hekimlerin ilk düşüncesi olan; yatan hastaya kalsiyum uygulaması yolu, kesin ...
 • Koyunlarda östrus senkronizasyonu ve östrusu uyarma yöntemleri 

  Özyurtlu, Nihat; Bademkıran, Servet (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2010)
  Son yıllarda mera alanlarındaki azalma ile koyun yetiştiriciliği olumsuz etkilenmiştir. Bu yüzden koyunculukta verimi arttırmak için değişik uygulamalara başvurulmaktadır. Östrus kontrolü de bu yöntemlerden biridir. Modern ...
 • Diyarbakır ve yöresinde sığır, koyun ve keçilerde eksternal myiasisler 

  Sayın İpek, Duygu Neval; Şaki, Cem Ecmel (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2010)
  Bu araştırma 2008Ocak - 2009Aralık ayları arasında Diyarbakır Merkez, Silvan, Ergani, Çınar ve Lice ilçelerinde yürütülmüştür. Araştırma süresince 26 myiasis vakası tespit edilmiştir. Bunlardan; sekizi (% 30,77) her iki ...
 • Veteriner sahada intrauterin ilaç uygulamaları 

  Demet, Ömer (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2010)
  Veteriner sahada, intrauterin ilaç uygulamalarına oldukça sık başvurulur.Üreme kanalı hastalıklarında ve tohumlama sırasında çeşitli ilaçlarlar bu yolla verilirler.Kanalın hastalık derecesine göre; intrauterin uygulamalar, ...
 • Kedilerde akut pankreatitis 

  Çakmak, Fırat; Şimşek, Aynur; İçen, Hasan (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2010)
  Akut pankreatitis kedilerin şiddetli klinik belirtiler gösterebilen ve yüksek mortalite ile karakterize yaygın ve önemli bir gastrointestinal hastalığıdır. Hastalığın klinik bulguları anoreksi, letarji, dehidrasyon, ...
 • Köpeklerde malassezia dermatitis 

  Çakmak, Fırat; İçen, Hasan (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2010)
  Malassezia dermatitisi, çoğunlukla sağlıklı köpeklerin deri ve dış kulak yolundan isole edilen ortakçı lipofilik bir maya olan Malassezia pachydermatis (pytirosporum canis) tarafından meydana getirilen bir enfeksiyondur. ...
 • İneklerde mastitisin ekonomik ve sağlık açısından önemi 

  Özyurtlu, Nihat (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2011)
  Mastitis, süt inekçiliğinde sıklıkla karşılaşılan ve önemli ekonomik kayıplara neden olan bir hastalıktır. Mastitise bağlı oluşan ekonomik kayıp her yıl için inek başına yaklaşık 200 Amerikan doları civarındadır. Bu ...
 • İz elementler ve ineklerde reprodüktif açıdan önem 

  Küçükaslan, İbrahim (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2011)
  İz elementler mikro mineraller olarak bilinirler ve vücutta kan yapımına, hormonların yapısına, vitamin sentezine, enzimlerin oluşumuna katılırlar, immun sistemin bütünlüğünde ve reprodüktif sistemin düzenlenmesinde ...
 • The Effect of energy deficiency on plasma insulin and cortisol concentrations during late pregnancy in chios ewes 

  Durak, Mehmet Hanifi; Altıner, Ayşen (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2011)
  The aim of this study was to investigate the effect on plasma insulin and cortisol concentrations by feeding Chios ewes with a low energy ration in the late period of gestation. 38 Chios ewes were divided into three groups ...
 • Farklı beslenme uygulanmış ivesi ırkı kuzu derilerinde mast hücrelerinin histokimyasal ve kantitatif incelenmesi 

  Güney Saruhan, Berna; Sağsöz, Hakan; Akbalık, M. Erdem; Ketani, M. Aydın (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2011)
  Bu çalışmada, kuzu derilerinde mast hücrelerinin histolojik ve histokimyasal özellikleri ve dağılımları incelendi. Hayvanlar 3 gruba ayrıldı. I. grup sadece anne sütü, II. grup anne sağıldıktan sonra memede kalan süt ve ...
 • Programlı hücre ölümü; literatür bilgilerinin Türkçe derlemesi 

  Yıldırım, İbrahim Halil; Koçak, Nadir; Cing Yıldırım, Seval (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2012)
  Programlı hücre ölümü, embriyogenez ve metamorfoz, sırasında istemeyen hücrelerin ve gelişimi endokrin bağımlı dokuların ortadan kaldırılmasında ve normal doku homeostasisinin sağlanmasında önemlidir. Bu işlem enerji ...
 • Veteriner epidemiyoloji’de sistematik derleme ve meta-analizi 

  Arserim, Neval Berrin; Keskin, Oktay (Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2012)
  Meta-analizi, belirli bir konuda farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilmiş birbirinden bağımsız çok sayıda çalışmanın sonuçlarını niteliksel ve niceliksel olarak birleştirmeye ve o konuda ortak bir yargıya ulaşmaya ...