Now showing items 1-1 of 1

    • Şeyh Galin'in kaside ve gazellerinde redif kullanım analizi 

      Ciğa, Özkan (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04-16)
      Türk Edebiyatı‟nda Hint Tarzının önemli temsilcileri arasında sayılan Şeyh Gâlib, şiirlerinde kullandığı üslupla Dîvân şiirine yeni bir soluk getirmiştir. Bilindiği üzere bir şairin üslubunu pek çok faktör etkiler. ...