Now showing items 1-1 of 1

    • Okul anneliği : Okul güvenliğine yönelik bir model önerisi 

      Töremen, Fatih; Çankaya, İbrahim; Avanoğlu, Yunus (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2008)
      Bu çalışmanın temel amacı, okul güvenliğini tanımlamak ve okul güvenliği konusunda okul anneliği adında etkili bir okul-aile işbirliği modeli önerisi sunmaktır. Araştırmada uluslararası literatür taranarak şiddet ve ...