Now showing items 1-3 of 3

  • Birey ve toplum için sanat eğitiminin gerekliliği 

   Mercin, Levent; Alakuş, Ali Osman (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2007)
   Bu araştırmada birey ve toplum için genel eğitim bütünlüğü içerisinde sanat eğitiminin neden gerekli olduğunu vurgulanmak amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, genel tarama modeli çerçevesinde literatür taraması ...
  • Okul öncesi montessori eğitimi yaklaşımında sanat eğitimi ve yaratıcılık 

   Noyat, Şebnem; Karahan, Çağatay İnam; Alakuş, Ali Osman (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2018)
   Bu araştırmada, okul öncesi eğitim programında yer alan görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montesori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanarak, yaratıcılık gelişimlerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. ...
  • Sanat eleştirisi ve pedagojik eleştiri yönteminin incelenmesi 

   Mercin, Levent; Alakuş, Ali Osman (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2005)
   Bu araştırmanın amacı, eleştiri kuramlarını irdelemek ve pedagojik eleştiri yöntemini sanat eleştirisi açısından incelemektir. Eğitimin en önemli hedeflerinden biri, öğrencilerin iyi karar verebilmeleri için eleştirel ...