Now showing items 1-1 of 1

    • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerindeki 'güzel' kavramı üzerine bir inceleme 

      Uludağ, Mehmet Emin (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2014)
      Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerinde güzel olgusunu estetik boyutlar içinde çeşitli düzlemlerde yansıtmış bir yazardır. Onda görülen, her şeyden önce Kant felsefesine benzeyen, bir güzellik anlayışıdır. Kant, güzeli çıkardan, ...