Now showing items 1-1 of 1

    • Sanat eleştirisi ve pedagojik eleştiri yönteminin incelenmesi 

      Mercin, Levent; Alakuş, Ali Osman (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2005)
      Bu araştırmanın amacı, eleştiri kuramlarını irdelemek ve pedagojik eleştiri yöntemini sanat eleştirisi açısından incelemektir. Eğitimin en önemli hedeflerinden biri, öğrencilerin iyi karar verebilmeleri için eleştirel ...