Now showing items 1-1 of 1

    • 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi 

      Kutluca, Tamer; Alpay, Fatma Nur; Kutluca, Sevtap (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2015)
      Bu çalışmada, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin cinsiyet, kardeş sayısı, anne-baba eğitim düzeyi ve matematik başarı düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla Bindak ...