Now showing items 1-1 of 1

    • Ölçüm hatalı lineer olmayan modeller ve en küçük kareler kestirimi 

      Harman, Aziz (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2005)
      Bu çalışmada, t t t t t z Y  y  e , X  x  u ve t  1,2,...,n için ( , ) Yt Xt gözlemleri yapıldığında, ölçüm hatalı lineer olmayan Y=f(x;  ) fonksiyonel ilişkisine sahip regresiyon modelinin parametreleri ' ( , ...