Now showing items 1-1 of 1

    • 6-12 yaş arası zihin engelli çocuklarda görsel algı becerilerinin değerlendirilmesi 

      İnce, H. Hakan; Akdemir, Benan; Doğru, Safiye Sunay Yıldırım (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2017)
      Bu araştırmada görsel algı becerilerine yönelik geliştirilen araç-gereç ve oyuncakların zihin engelli çocuklarda görsel algı becerilerinin (görsel ayırt etme, görsel eşleştirme, şekil-zemin ayrımı, nesneler arası mekân ...