Now showing items 1-1 of 1

    • Raman dağları güneyinde (Dicle Vadisi) morfometrik ve morfotektonik analizler 

      Yıldırım, Ahmet; Karadoğan, Sabri (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2011)
      Raman Dağı ve güneyindeki Dicle nehri vadisi jeomorfolojisi Dicle nehri ve kollarına bağlı olarak flüviyal süreçler ve tektonik yapının kontrolünde gelişmiştir. Bu alan bölgenin jeodinamik ve jeomorfolojik gelişim ...