Now showing items 1-1 of 1

    • Sesli ve sessiz okuma ile içten okumanın karşılaştırılması 

      Çelik, C. Ergun (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2006)
      Okuma görüp algılama, algıladığını anlama, anladığını seslendirme ya da yazma, zihinde yapılandırma gibi göz, ses organları ve zihnin çeşitli hareketlerinden oluşur. Göz resmeder, zihin algılayıp anlamlandırır, ses organları ...