Now showing items 1-3 of 3

  • Küreselleşme karşısında Türk eğitim sistemi 

   Dağlı, Abidin (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2007)
   Genel olarak küreselleşme, ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi, sermaye hareketliliğinin artması, ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmaların çözülmesi, farklı toplumsal ...
  • Küreselleşme yaklaşımları 

   Kaya, Mehmet (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2009)
   Küreselleşme, başta akademik ve ekonomik çevrelerde olmak üzere en çok tartışılan kavramların başında gelmektedir. Söz konusu çevreler tarafından küreselleşmenin ne olduğu, sebepleri ve sonuçları kadar, olumlu ve ...
  • Neoliberal küreselleşme ve eğitim 

   Yıldız, Naciye (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2008)
   Neoliberal küreselleşme eğitim sektörünü piyasa mekanizmasının bir parçası olarak görmektedir. Bu yaklaşıma göre eğitimin de dahil olduğu kamu hizmetleri ticari bir meta olarak pazarlanmalıdır. Bu yaklaşım eğitim sektörünün ...