Now showing items 1-2 of 2

  • 8. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi 

   Kutluca, Tamer; Alpay, Fatma Nur; Kutluca, Sevtap (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2015)
   Bu çalışmada, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin cinsiyet, kardeş sayısı, anne-baba eğitim düzeyi ve matematik başarı düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla Bindak ...
  • Primar school student's perceptions about the isuals in their english course book 

   Başaran, Süleyman; Çocuk, Sezgin (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-04)
   The aim of this study is to analyze the students’ perceptions about the visuals in their course book and the techniques employed by the teacher when using visuals to teach English. Also, it examines whether or not students’ ...