Now showing items 1-1 of 1

    • Uygulama liselerindeki rehber öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları 

      Şentürk, Hasan (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2007)
      Bu araştırmanın amacı, öğretmen adayı öğrencilerin algılarına göre uygulama liselerindeki rehber öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımlarını belirlemektir. Bu amaçla geliştirilen anket Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri ...