Now showing items 1-1 of 1

    • Küreselleşme karşısında Türk eğitim sistemi 

      Dağlı, Abidin (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2007)
      Genel olarak küreselleşme, ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi, sermaye hareketliliğinin artması, ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmaların çözülmesi, farklı toplumsal ...