Now showing items 1-1 of 1

    • Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve yakın yöresinin depremselliği 

      İmamoğlu, M. Şefik; Çetin, Erhan (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2007)
      Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve yakın yöresinin depremselliği, çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Arabistan ve Avrasya levhalarının kuzey-güney doğrultuda yakınsamaları sonucu, 2.jeolojik zamanın sonlarına doğru ...