Now showing items 1-6 of 6

  • Eğitim düzeyi açısından Türkiye işgücü yapısındaki değişimler 

   Pıçak, Murat (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2009)
   Türkiye’de mevcut işgücünün yarısından fazlası ilkokul/ilköğretim okulu mezunudur. Günümüzde, uygulanmakta olan piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi ülkemizin kalkınma hızının yükseltilmesi ...
  • Eğitimin ekonomiye ve kalkınmaya etkisi 

   Çakmak, Özlem (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2008)
   Bu çalışmanın amacı, eğitimin ekonomi ve kalkınmadaki önemini vurgulamaktır. Toplumlar, eğitim düzeyinin artmasıyla, verimlilik arasında bağ kurmakta, bireyin yaşadığı topluma, aldığı eğitim ölçüsünde katkıda bulunduğuna ...
  • İnsan anatomisi dersi üzerine biyoloji, okul öncesi ve fen bilgisi eğitimi öğrenci görüşlerinin belirlenmesi 

   İnce, Hüseyin Hakan (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu çalışmada İnsan Anatomisi dersini alan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Biyoloji, Okul Öncesi ve Fen Bilgisi öğrencilerinin dersle ilgili görüşleri alınmış ve eğitim fakültesinde verilen İnsan Anatomisi eğitiminin gelecekte ...
  • Neoliberal küreselleşme ve eğitim 

   Yıldız, Naciye (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2008)
   Neoliberal küreselleşme eğitim sektörünü piyasa mekanizmasının bir parçası olarak görmektedir. Bu yaklaşıma göre eğitimin de dahil olduğu kamu hizmetleri ticari bir meta olarak pazarlanmalıdır. Bu yaklaşım eğitim sektörünün ...
  • Osmanlı modernleşme döneminde Diyarbekir Vilayeti'nde açılan Süryani-Keldani mektepleri ve eğitim faaliyetleri 

   Yıldız, Hatip (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2014)
   Diyarbekir bölgesinde, İslamiyet’in yayılmasından itibaren bir taraftan İslam medreseleri açılırken, diğer taraftan başta Süryani okulları olmak üzere sair cemaatlere ait eğitim kurumları varlığını sürdürmüş ve zaman ...
  • Tevfik Fikret’in şiirlerinde çocuk ve gençlik 

   Eronat, Kamuran (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2007)
   Çocuklara ve gençlere ayrıcalıklı bir önem veren Tevfik Fikret, onları geleceğin en nitelikli değerleri olarak görmüştür. Ülke kalkınmasında bu dinamik kitleye önemli misyonlar yükleyen Fikret, özellikle modern bir ...