Now showing items 1-1 of 1

    • Azınlıklar, çokkültürlülük ve Mardin 

      Kaya, İlhan (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2007)
      Bu çalışmada çokkültürlülük ve çokkültürlülüğün Türkiye’deki gayrimüslim azınlıklar açısından durumu disiplinler arası bir yaklaşım ile ele alınarak, Mardin’in bu anlamdaki pozisyonunu irdelenmektedir. Çalışma ...