Now showing items 1-1 of 1

    • Anadolu liselerinin örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyi 

      Dağlı, Abidin; Öter, Ömer Murat; Öter, Suphiye (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2015)
      Bu araştırmanın amacı, Anadolu liselerinde görevli öğretmenlerin görüşlerine göre, Anadolu liselerinin örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyini belirlemektir. Genel tarama modelinde yapılan araştırmanın evrenini, ...