Now showing items 1-1 of 1

    • Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) yumurtalarına ilişkin bazı özellikler 

      Balkan, Mahmut; Karakaş, Recep (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2007)
      Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) yumurtaları, çeşitli bileşenleri açısından incelenmiş, elde edilen değerlerin gerek daha önceki çalışmalarda elde edilen verilerle gerekse literatürdeki çeşitli bağıntılardan elde ...