Now showing items 1-1 of 1

    • Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları 

      Aşılıoğlu, Bayram (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2008)
      Türkiye’deki eğitimin en önemli sorunlardan birisi öğrencilere bilişsel alanın üst basamaklarındaki davranışları kazandıramamaktır. Dolaysıyla eğitim onları hayata hazırlamak yerine belki de çoğunu hiç kullanmayacakları olgusal ...