Now showing items 1-1 of 1

    • Nusaybin'in fiziki coğrafya özellikleri 

      Kılıç, Taner (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2008)
      Bu çalışmada Nusaybin İlçesi’nin, fiziki coğrafya özelliklerini kapsayan, yeryüzü şekilleri, iklim, hidrografya, doğal bitki örtüsü ve toprak özellikleri üzerinde durulmuştur. Orta Eosen kireçtaşlarından oluşan Mardin-Midyat ...