Now showing items 1-1 of 1

    • Serumdaki protein hidrasyonunun NMR T1 ölçümleri incelenmesi 

      Kavak, Gülten (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2007)
      Bu çalışmada bir serum örneğinin spin-örgü durulma zamanı(T1) ölçümleri, bu örneğe kademe kademe albümin eklenerek ve inversion-recovery(IR) puls adımı kullanılarak, 60 MHz’ de çalışan bir FT-NMR ile ölçüldü. Her ...