Now showing items 1-1 of 1

    • An assessment of the effectiveness of 6th grade mathematics curriculum in practice 

      Bulut, İlhami; Kutluca, Tamer (Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 2015)
      Bu araştırmanın amacı, 6. sınıf matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğini belirlemektir. Araştırmada Bulut (2006) tarafından geliştirilen ve 32 maddeden oluşan beşli Likert tipi Matematik Dersi Öğretim ...