Now showing items 1-20 of 182

  • MATLAB programı kullanılarak bazı mühendislik sistemlerinin optimum tasarımı 

   Hayalioğlu, M. Sedat; Gönden, Yunus (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2010)
   Makaleler Bu çalışmada bazı mühendislik sistemlerinin MATLAB programının optimizasyon arşiv fonksiyonu olan ‘fmincon’ kullanılarak optimum tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu arşiv fonksiyonu matematik programlama yöntemleri ...
  • Tepki yüzey modeli ve genetik algoritma kullanılarak AISI 316’ nın delinmesinde oluşan çapak yüksekliğinin modellenmesi ve optimizasyonu 

   Kılıçkap, Erol; Hüseyinoğlu, Mesut (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2010)
   İmalat sektöründe tam otomatik cihazların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte üretim sürecinin modellenmesi büyük önem kazanmıştır. Bununla birlikte optimum üretim şartlarının belirlenmesi, üretimin gelişimi ve ürün ...
  • Farklı çatlak boyuna sahip plakada gerilme yoğunluğunun nümerik ve sonlu elemanlar yöntemi ile analizi 

   Özben, Tamer; Arslan, Vedat Gürkan (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2010)
   Gerilme şiddeti faktörü çatlak ucu yakınındaki gerilme alanı düzenleyen temel bir büyüklüktür. Gerilme şiddet faktörü de geometrik konfigürasyon ve cismin yükleme koşullarına bağlıdır. Farklı yöntemler kullanılarak bir ...
  • Bakırın kimyasal işlenmesi 

   Çakır, Orhan; Aydoğan, Volkan; Özateş, Zeynep Burcu (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
   Kimyasal işleme yöntemi, kimyasal aşındırıcı içerisinde işlenecek malzemenin kontrollü bir şekilde korozyona uğratılarak şekillendirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu işleme yöntemi geleneksel olmayan imalat yöntemlerinden ...
  • Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak lineer analizi 

   Görgün, Halil; Yılmaz, Senem; Karacan, Sevgi Seval (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
   Bu makalede, kayma deformasyonlarının etkisi de göz önüne alınarak elastik bağlı çubuklardan oluşan düzlemsel çerçevelerin lineer analizi ele alınmış ve bu konuda tasarım amaçlı bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. ...
  • Sülfatın beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi 

   Doğruyol, Murat; Karaşin, Halim (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
   Zemin ile temas halinde olan beton ve betonarme yapılarda zamanla oluşan bozulmaların sebeplerinden biri sülfat etkisidir. Yüksek yoğunlukta sülfat iyonlarına maruz kalan beton tamamen tahrip olabilmektedir. Bu amaçla ...
  • XCrNi18-8 Paslanmaz çeliğin kimyasal işlenmesi 

   Çakır, Orhan; Bal, Mahsum; Tüzün, Ekrem; Toprak, Veysi; Direk, Metin; Arığtekin, Mehmet (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
   Geleneksel olmayan imalat yöntemlerinden bir tanesi olan kimyasal işleme yöntemi uygun kimyasal aşındırıcı içerisinde malzemenin kontrollü olarak aşındırılarak şekillendirilmesi olarak tanımlanabilir. Yöntem her türlü ...
  • Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak nonlineer analizi 

   Görgün, Halil; Yılmaz, Senem; Karacan, Sevgi Seval (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
   Bu çalışmada, kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında dönel yaylar bulunan çubuklardan oluşan düzlemsel çerçevelerin nonlineer analizi yapılmış ve bu konuda bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Önce, ikinci mertebe ...
  • Zambak yaprağı imgelerinde pas hastalıklarının GLCM tabanlı sınıflandırma yöntemleri ile tespiti 

   Özerdem, Mehmet Siraç; Acar, Emrullah (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
   Bitkilerdeki hastalıklar, hasadı ve dolayısıyla verimi etkilemektedir. Hastalıkların önceden tespiti, çiftçilerin alacağı önlemler ile verimi artıracaktır. Verimi etkileyen önemli hastalıkların başında pas hastalığı ...
  • Geometrik bakımdan lineer olmayan yarı-rijit birleşimli çelik çerçevelerin gelişmiş armoni arama yöntemiyle optimum tasarımı 

   Değertekin, S. Özgür; Görgün, Halil; Hayalioğlu, M. Sedat (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
   Bu çalışmada geometrik bakımdan lineer olmayan yarı-rijit birleşimli çelik çerçevelerin gelişmiş armoni arama yöntemi ile optimum tasarımı için bir algoritma sunulmuştur. Armoni arama; müzisyenlerin en iyi armoniyi bulmak ...
  • Röle geri-beslemeli sistemlerde genetik algoritma ile modelleme 

   Kaya, İbrahim; Nalbantoğlu, Mustafa (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
   Röle geri-beslemeli kontrol sistemi kullanarak bir süreci ifade eden transfer fonksiyonun bilinmeyen parametrelerinin belirlenmesi son zamanlarda oldukça popüler olmuştur. Yüksek dereceli gerçek süreç transfer fonksiyonları, ...
  • Spektral çıkarma tabanlı kalman filtresi ile ses sinyallerinin iyileştirilmesi 

   Kutlu, Cem; Arserim, Muhammet Ali (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
   Kalman filtresinin, özellikle GPS ve Navigasyon uygulamalarında sunduğu üstün tahmin yeteneği, son yıllarda ses sinyallerinin işlenmesinde de kullanılmaya çalışılmıştır. Kalman filtresi en etkili ses iyileştirme yöntemlerinden ...
  • Genleştirilmiş kil agregalı betonların ısıl özelliklerinin incelenmesi 

   Devecioğlu, Atilla G.; Biçer, Yaşar (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
   Tüketilen enerjinin büyük bölümü yapıların ısıtılması için harcanmaktadır. Bu nedenle yapı bileşenlerinin düşük ısıl iletkenliğe sahip malzemelerden üretilmesi son derece önemlidir. Yapılardaki ısı kayıplarını azaltmak ...
  • Pim bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda ilerlemeli hasar analizi 

   Turan, Kadir; Gür, Mustafa (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
   Sunulan çalışmada, pim bağlantılı kompozit levhaların hasar davranışları deneysel ve sayısal yöntemler kullanılarak araştırılmıştır. Kompozit malzeme olarak tek yönde karbon fiber kullanılarak takviye edilmiş epoksi ...
  • Drive test yöntemi ile elektromanyetik kirlilik haritasının çıkartılması ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi 

   Cansız, Mustafa; Kurt, Muhammed Bahaddin (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
   Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çevremizdeki elektromanyetik dalga yayan cihazların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kullanmış olduğumuz elektronik cihazların ortamdaki elektromanyetik kirlilik seviyesini artırdığı ...
  • Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında rijit bölgeler bulunan elastik bağlı çerçevelerin doğrusal analizi 

   Görgün, Halil; Kaymak, Sercan; Çelik, Asım (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
   Bu çalışmada, kayma deformasyonlarının etkisi de göz önüne alınarak sonsuz rijit kısımları bulunan elastik bağlı çubuklardan oluşan düzlemsel çerçevelerin doğrusal olmayan analizi yapılmış ve bu konuda bir bilgisayar ...
  • Diyabetik Retinopati tespitinde yeni bir algoritma kullanılarak optik disk yerinin kestirimi 

   Nergiz, Mehmet; Akın, Mehmet; Arı, Şeyhmus (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013)
   Bu çalışmada, göz dibi resimleri üzerinde görüntü işleme tekniği ile Diyabetik Retinopati (DR) gibi birtakım sık raslanan retina hastalıklarının tespitini hedefleyen birçok çalışmanın temel ve ilk adımını oluşturan Optik ...
  • EEG sınıflandırma amaçlı bir kompozit sistem 

   Bayram, Muhittin; Acar, Hüseyin (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013)
   Bu çalışmada, sağlıklı ve nöbet esnasındaki EEG sinyallerini ayrıştıran bir sistem tasarımı amaçlanmıştır. Bunun için İlinti Boyutu, Dalgacık-entropisi ve Destek Vektör Makinesi(DVM) içeren kompozit bir sistem önerilmiştir. ...
  • Silindir etrafındaki etilen glikol akışının sayısal olarak incelenmesi 

   Can, Ömer Faruk; Dağtekin, İhsan (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013)
   Bu çalışmada silindir yüzey üzerinden etilen glikol akışı nümerik olarak incelenmiştir. Çalışma Reynolds sayısının 40000 ve 70000 durumları için laminar, 200000 ve 400000 durumları için türbülanslı olarak ele alınmıştır. ...
  • Kezer çayı’nın hidroelektrik enerji potansiyelinin değerlendirilmesi 

   Eminoğlu, Mahmut; Önen, Fevzi (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013)
   Türkiye'de su kullanım hakkının devrine ilişkin yasanın yürürlüğe girdiği 2001 yılından itibaren Hidroelektrik Santral (HES) yatırımları ivme kazanmış ve böylece ülkeniz adeta bir şantiye halini almıştır. Bu durum HES ...