Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Tepki yüzey modeli ve genetik algoritma kullanılarak AISI 316’ nın delinmesinde oluşan çapak yüksekliğinin modellenmesi ve optimizasyonu 

  Kılıçkap, Erol; Hüseyinoğlu, Mesut (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2010)
  İmalat sektöründe tam otomatik cihazların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte üretim sürecinin modellenmesi büyük önem kazanmıştır. Bununla birlikte optimum üretim şartlarının belirlenmesi, üretimin gelişimi ve ürün ...
 • Farklı çatlak boyuna sahip plakada gerilme yoğunluğunun nümerik ve sonlu elemanlar yöntemi ile analizi 

  Özben, Tamer; Arslan, Vedat Gürkan (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2010)
  Gerilme şiddeti faktörü çatlak ucu yakınındaki gerilme alanı düzenleyen temel bir büyüklüktür. Gerilme şiddet faktörü de geometrik konfigürasyon ve cismin yükleme koşullarına bağlıdır. Farklı yöntemler kullanılarak bir ...
 • MATLAB programı kullanılarak bazı mühendislik sistemlerinin optimum tasarımı 

  Hayalioğlu, M. Sedat; Gönden, Yunus (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2010)
  Makaleler Bu çalışmada bazı mühendislik sistemlerinin MATLAB programının optimizasyon arşiv fonksiyonu olan ‘fmincon’ kullanılarak optimum tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu arşiv fonksiyonu matematik programlama yöntemleri ...
 • Gümüş nanomalzeme sentezi ve antimikrobiyal uygulamaları 

  Saydut, Abdurrahman; Baran, Mehmet Fırat; Umaz, Adil (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2019)
  Çevre dostu sentez yöntemlerinin her geçen gün daha etkin olması ve nanopartiküllerin (NP’lerin) kullanım alanlarının yaygınlığı bu yöntemlere olan ilginin oldukça artmasına neden olmaktadır. Biz atık durumunda ki zeytin ...
 • Bakırın kimyasal işlenmesi 

  Çakır, Orhan; Aydoğan, Volkan; Özateş, Zeynep Burcu (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
  Kimyasal işleme yöntemi, kimyasal aşındırıcı içerisinde işlenecek malzemenin kontrollü bir şekilde korozyona uğratılarak şekillendirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu işleme yöntemi geleneksel olmayan imalat yöntemlerinden ...
 • Zambak yaprağı imgelerinde pas hastalıklarının GLCM tabanlı sınıflandırma yöntemleri ile tespiti 

  Özerdem, Mehmet Siraç; Acar, Emrullah (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
  Bitkilerdeki hastalıklar, hasadı ve dolayısıyla verimi etkilemektedir. Hastalıkların önceden tespiti, çiftçilerin alacağı önlemler ile verimi artıracaktır. Verimi etkileyen önemli hastalıkların başında pas hastalığı ...
 • Sülfatın beton ve betonarme elemanlara olumsuz etkisi 

  Doğruyol, Murat; Karaşin, Halim (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
  Zemin ile temas halinde olan beton ve betonarme yapılarda zamanla oluşan bozulmaların sebeplerinden biri sülfat etkisidir. Yüksek yoğunlukta sülfat iyonlarına maruz kalan beton tamamen tahrip olabilmektedir. Bu amaçla ...
 • XCrNi18-8 Paslanmaz çeliğin kimyasal işlenmesi 

  Çakır, Orhan; Bal, Mahsum; Tüzün, Ekrem; Toprak, Veysi; Direk, Metin; Arığtekin, Mehmet (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
  Geleneksel olmayan imalat yöntemlerinden bir tanesi olan kimyasal işleme yöntemi uygun kimyasal aşındırıcı içerisinde malzemenin kontrollü olarak aşındırılarak şekillendirilmesi olarak tanımlanabilir. Yöntem her türlü ...
 • Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak nonlineer analizi 

  Görgün, Halil; Yılmaz, Senem; Karacan, Sevgi Seval (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
  Bu çalışmada, kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında dönel yaylar bulunan çubuklardan oluşan düzlemsel çerçevelerin nonlineer analizi yapılmış ve bu konuda bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Önce, ikinci mertebe ...
 • Elastik bağlı çerçevelerin kesme kuvvetini dikkate alarak lineer analizi 

  Görgün, Halil; Yılmaz, Senem; Karacan, Sevgi Seval (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2011)
  Bu makalede, kayma deformasyonlarının etkisi de göz önüne alınarak elastik bağlı çubuklardan oluşan düzlemsel çerçevelerin lineer analizi ele alınmış ve bu konuda tasarım amaçlı bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. ...
 • Röle geri-beslemeli sistemlerde genetik algoritma ile modelleme 

  Kaya, İbrahim; Nalbantoğlu, Mustafa (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
  Röle geri-beslemeli kontrol sistemi kullanarak bir süreci ifade eden transfer fonksiyonun bilinmeyen parametrelerinin belirlenmesi son zamanlarda oldukça popüler olmuştur. Yüksek dereceli gerçek süreç transfer fonksiyonları, ...
 • Drive test yöntemi ile elektromanyetik kirlilik haritasının çıkartılması ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi 

  Cansız, Mustafa; Kurt, Muhammed Bahaddin (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
  Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çevremizdeki elektromanyetik dalga yayan cihazların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kullanmış olduğumuz elektronik cihazların ortamdaki elektromanyetik kirlilik seviyesini artırdığı ...
 • Açık kuplajlı mikroşerit yama antenler için yapay sinir ağ modeli 

  Ataş, İsa; Kurt, M. Bahattin; Ataş, Musa (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013)
  Teknolojinin gelişmesine paralel olarak kablosuz iletişimin ilgi görmesi, son yıllarda anten teknolojisinin hızlı ilerlemesine olanak sağlamıştır. Kablosuz iletişim araçlarından biri de mobil uygulamalarda ve uzay araçlarında ...
 • Spektral çıkarma tabanlı kalman filtresi ile ses sinyallerinin iyileştirilmesi 

  Kutlu, Cem; Arserim, Muhammet Ali (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
  Kalman filtresinin, özellikle GPS ve Navigasyon uygulamalarında sunduğu üstün tahmin yeteneği, son yıllarda ses sinyallerinin işlenmesinde de kullanılmaya çalışılmıştır. Kalman filtresi en etkili ses iyileştirme yöntemlerinden ...
 • Kezer çayı’nın hidroelektrik enerji potansiyelinin değerlendirilmesi 

  Eminoğlu, Mahmut; Önen, Fevzi (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013)
  Türkiye'de su kullanım hakkının devrine ilişkin yasanın yürürlüğe girdiği 2001 yılından itibaren Hidroelektrik Santral (HES) yatırımları ivme kazanmış ve böylece ülkeniz adeta bir şantiye halini almıştır. Bu durum HES ...
 • El-Cezerî ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi 

  Korkutata, Yusuf; Toprak, Z. Fuat (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013)
  Bedi’ûz-Zaman Ebû’l İzz El Cezerî; M. 1153-1233 (548-630) yılları arasında yukarı Mezopotamya’nın Cezire (Cizre) bölgesinde Diyarbakır Sultanı emrinde yaşamış, su robotları ve mekanik parçalarla çalışan başka makineler ...
 • Pim bağlantılı tabakalı kompozit levhalarda ilerlemeli hasar analizi 

  Turan, Kadir; Gür, Mustafa (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
  Sunulan çalışmada, pim bağlantılı kompozit levhaların hasar davranışları deneysel ve sayısal yöntemler kullanılarak araştırılmıştır. Kompozit malzeme olarak tek yönde karbon fiber kullanılarak takviye edilmiş epoksi ...
 • Kesme kuvvetini hesaba katarak uçlarında rijit bölgeler bulunan elastik bağlı çerçevelerin doğrusal analizi 

  Görgün, Halil; Kaymak, Sercan; Çelik, Asım (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
  Bu çalışmada, kayma deformasyonlarının etkisi de göz önüne alınarak sonsuz rijit kısımları bulunan elastik bağlı çubuklardan oluşan düzlemsel çerçevelerin doğrusal olmayan analizi yapılmış ve bu konuda bir bilgisayar ...
 • Genleştirilmiş kil agregalı betonların ısıl özelliklerinin incelenmesi 

  Devecioğlu, Atilla G.; Biçer, Yaşar (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2012)
  Tüketilen enerjinin büyük bölümü yapıların ısıtılması için harcanmaktadır. Bu nedenle yapı bileşenlerinin düşük ısıl iletkenliğe sahip malzemelerden üretilmesi son derece önemlidir. Yapılardaki ısı kayıplarını azaltmak ...
 • Diyabetik Retinopati tespitinde yeni bir algoritma kullanılarak optik disk yerinin kestirimi 

  Nergiz, Mehmet; Akın, Mehmet; Arı, Şeyhmus (Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013)
  Bu çalışmada, göz dibi resimleri üzerinde görüntü işleme tekniği ile Diyabetik Retinopati (DR) gibi birtakım sık raslanan retina hastalıklarının tespitini hedefleyen birçok çalışmanın temel ve ilk adımını oluşturan Optik ...

View more