Show simple item record

dc.contributor.advisorBaç, Bilsel
dc.contributor.authorKara, Mehmet Şükrü
dc.date.accessioned2016-10-19T11:02:57Z
dc.date.available2016-10-19T11:02:57Z
dc.date.issued2016-10-19
dc.date.submitted2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/2373
dc.description.abstractDÜTF Cerrahi ABD'da 1997-2001 yılları arasında tedavi edilen 314 GİS kanserli hastanın %37.3(117 hasta)'ünü Mide kanseri, %33.3(105 hasta)'nı Kolorektal kanserler, %1 1.8(37 hasta)'ni pankreas ve Periampuller bölge kanserleri, %7.6(24 hasta )'sını Primer GİS Lenfomalan, %6.7 (21 hasta )'sini Safra kesesi ve safra yolları kanserleri, %3.2(10 hasta)'sini Özofagus kanserleri oluşturmakta idi.( Tablo 2) GİS kanserlerinin ensık görüldüğü yaş grubu 51-60 yaş grubudur. Hastalarımızın %58.6(184 hasta )'ü erkek, %41.4 (130 hasta )'ü kadın idi.( Tablo 1) Tüm GİS kanserli hastalarımızda Kür amaçlı 128 hastaya cerrahi işlem uygulanmıştır. Organlara göre Kür için yapılan Cerrahi girişim oranları ise : Mide kanserlerinde %43.0(49 hasta ), Kolorektal kanserlerde %56.2( 59 hasta), pankreas kanserlerinde %16.2 (6 hasta), Primer GİS lenfomalılarda %29.2 (7 hasta), Safra kesesi kanserlerinde %23.8 (5 hasta )ve Özofagus kanserlerinde %30.0 (3 hasta) (Tablo 7) Tüm GİS kanserli hastalarımızda semptomların başlamasından hastaneye başvurmasına kadar geçen süre ortalama 1-7 ay idi.(en sık başvuru dönemi ise 6-9 aylarıdır.) (Tablo 3) Tüm GİS kanserlerli hastalarımızda en sık başvuru semptomu karın ağrısıdır (%81.5 ), 2.sıklıkta kilo kaybı (%42.0), 3. sıklıkta ise bulantı -kusma (%32.2)'dır.(Tablo 4) Tüm GİS kanserlerli vakalarımızda en sık saptanan Fizik Muayene bulguları şunlardır : 1. sıklıkta Palpe edilen Abdominal Kitle (%22.3), 2. sıklıkta Epigastriumda hassasiyet (%21.0), 3.sıklıkta Anemik görünüm (%13.7) ve 4. sıklıkta ise Sarılık (%8.9) saptandı. (Tablo 5 ) Tüm GİS kanserli hastalarımızda preoperatif dönemde Tanı amaçlı en çok kullanılan metodlar şunlardır : 1. sıklıkta %43.0 ile Batm Ultrasonografisidir.2. sıklıkta %36.3 oranında Üst GİS Endoskopisi, 3.sıklıkta %30.2 oranında Batın Tomografî'si, 4.sıklıkta %25.2 oranında Alt GİS Endoskopi'si, 5. sıklıkta %17.5 oranında Baryumlu Grafiler, 6 sıklıkta ise %1 1.1 oranında Rektal Tuşe kullamlmakta idi.(Tablo 6) GİS kanserli hastalarımızda 1. sıklıkta %80.3 oranında adenokarsinom saptandı, 2. sıklıkta %9.7 oramnda Squamoz cell ca, 3. sıklıkta ise %10.0 oranında Lenfoma saptandı. (Tablo 8 ) 71 Tüm GİS kanserli hastalarımızın %22.6'sı Evre I-II aşamasında, %77.4 oranında ise Evre III-IV aşamasında başvurmaktadırlar. (Tablo 9) Tüm GİS kanserli hastalarımızda en sık saptanan Komplikasyonlar şunlardır: 1. sıklıkta %5.7 oranında Yara enfeksiyonu, 2. sıklıkta %5.4 oranında Anastomoz kaçağı, %2.2 oranında Brid ileus 3. sıklıkta ve 4. sıklıkta ise %1.9 oranında Bronkopnömoni görülmektedir.(Tablo 10 ) Tüm GİS kanserli hastalarımızda %13.3 (42 hasta) oramnda Postoperatif erken dönemde ölüm gerçekleşmektedir bununda en sık sebebi %10.2 (32 hasta) oramnda Kardiopulmoner yetmezlik oluşturmaktadır.2 sıklıkta ise %1.3 (4 hasta) oramnda sepsis neden olmaktadır.(Tablo 11) Hastalarımızda saptanan ortalama yaşam süresi Küratif cerrahi işlem yapılanlarda 21.3 ay, Palyatif cerrahi girişim yapılanlarda ise 8 ay olarak tesbit edildi. (Tablo 12 ) Erken devrede yakalanan hastalarda Tümörün cerrahi yöntemlerle çıkarılması hastaların uzun yıllar yaşamasını sağlayan tek yoldur. Toplum sağlığımız açısından önemli bir sorun olan GİS kanserlerinin erken devrede yakalanması için toplumun kanserin hakkında ve özellikle kanserin erken belirtileri açısından bilgilendirilmesi, tarama testlerinin toplumun, tüm kesimlerine yapılması gerekmektedir.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectKanser hastalarıtr_TR
dc.subjectTeşhistr_TR
dc.subjectTedavitr_TR
dc.subjectGastrointestinal sistem kanserleritr_TR
dc.subjectMide kanseritr_TR
dc.subjectKolon ve rektum kanserleritr_TR
dc.titleGastrointestinal sistem kanserlerinin klinik analizitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record